Nieuw: Webinar Grip op registratieverplichtingen

Introductie nieuwe registermodule in de Key2Control software.

Door de toenemende regeldruk worden organisaties gedwongen om meer aspecten van hun bedrijfsvoering te verantwoorden bij externe toezichthouders. Een voorbeeld hiervan is de GDPR/AVG die in 2016 werd ingevoerd. Deze wettelijke verplichtingen brengen extra administratieve lasten met zich mee en zorgen voor een versnipperde aanpak van de beheersing, verbetering en verantwoording. Sinds 2016 blijft deze regeldruk toenemen. Een recent voorbeeld is de Wet Persoonsgebonden Mobiliteit (WPM), die organisaties verplicht om het zakelijke verkeer van werknemers te registreren en te verantwoorden.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je de uiteenlopende registratieverplichtingen snel kunt organiseren op een gestandaardiseerde wijze. De vastlegging van al die uiteenlopende registratieverplichtingen is nu versnipperd georganiseerd. Het gevolg is dat beheersing en tijdige verantwoording moeilijk aantoonbaar zijn en de borging lastig blijft.  De nieuwe registermodule in de Key2Control software standaardiseert het proces van registreren, controleren, beheren en verantwoorden van al die uiteenlopende registratieverplichtingen. Kies in de Registermodule uit verschillende registertemplates, zoals een register voor incidentmeldingen (NIS2), integriteitsmeldingen en Personenmobiliteit (WPM). Je kunt dus meteen aan de slag.

Wat laten we zien?

We laten je de nieuwe registermodule zien aan de hand van de template Verwerkingenregister AVG. En vertellen hoe je op een gestandaardiseerde manier de verantwoordelijkheid voor het vastleggen, beheren en verantwoorden van deze verwerkingen samen kunt organiseren met de uitvoeringsorganisatie. Deze template is pas de 1e stap, er zullen snel meer templates volgen zoals een template voor de registratie van informatiebeveiligingsincidenten in het kader van de NIS2.

Voor wie is dit interessant?

De privacyfunctionaris, functionaris gegevensbescherming (FG), CISO en interne auditor.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de registermodule in de Key2Control software kunt gebruiken om uiteenlopende registratieverplichtingen op gestandaardiseerde wijze te organiseren.
  • Hoe de 1e template “Verwerkingenregister AVG” werkt.
  • Hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals.

Aanmelden Webinar Grip op registratieverplichtingen

Donderdag 5 oktober
11.00-12.00 uur

Naam