Register van verwerkingen (AVG en WPG)

Met Key2Control software is jouw organisatie in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Voldoe aantoonbaar aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Politiegegevens (WPG).

Jouw uitdaging

Organisaties moeten uiteraard zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Richt het verzamelen, registreren en bewaren van persoonsgegevens op een efficiënte manier in. Natuurlijk wil je graag met zo min mogelijk inspanning, zo effectief mogelijk voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaronder artikel 30 van de AVG. Organiseer daarom op een goede en veilige manier de opslag van je persoonsgegevens en verklein of vermijd het risico op boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onze oplossing

In Key2Control software worden alle verwerkingen van persoonsgegevens eenvoudig en gestructureerd vastgelegd. Centraal staat het register van verwerkingen waarin alle verwerkingsactiviteiten worden vastgelegd en beheerd. Vanuit het register krijg je inzicht in de verantwoordelijkheden. Wie is verantwoordelijk voor welke verwerkingen? Kan het beheer worden overgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke binnen jouw organisatie?

Ook kunnen eenvoudig inzageverzoeken (rechten van betrokkenen) worden geregistreerd en afgehandeld, net als DPIA’s. Met deze aanpak worden verwerkingen centraal vastgelegd en beheerd. Dit is veel effectiever en minder foutgevoelig dan de beruchte Excel bestanden. Gegevens worden efficiënt ingezet en kunnen gemakkelijk worden hergebruikt voor bijvoorbeeld een DPIA of een datalek registratie. Dankzij de wizards is er controle op compleetheid van wettelijk vereiste gegevens. In de Key2Control software is direct duidelijk wie welke taak heeft. De FG kan toezicht houden, de PO voert een coördinerende rol uit. Het eigenaarschap wordt organisatiebreed gedragen waardoor privacy bewustzijn wordt verbeterd. Het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat eenvoudig met enkele muisklikken waarbij de gegevens rechtstreeks op het formulier van de AP worden overgenomen. Dat scheelt veel werk én tijd.

Demo aanvragen

Meer weten?

Key2Control heeft een AVG-Register dat modulair is opgebouwd. Het optimaal inrichten en gebruiken van de fiscale rechtmatigheidsverantwoording vereist een goede afstemming. Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek bespreken we graag jouw wensen, eisen en mogelijkheden.

Neem contact op met ons

Informatiebeveiliging

Krijg grip op informatiebeveiligingsprocessen met Key2Control software. Conform ISO27001, NEN7510, ISAE3402 of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Privacy management

Met Key2Control software heb je grip op al je privacy managementprocessen. Conform AVG en WPG. Met inzet van de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Informatie beheer en archivering

Aantoonbaar in control conform ISO16175, NEN2082, KIDO, DUTO of Rodin met Key2Control software. Jouw organisatie is volledig voorbereid op een audit of certificering.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Financiële rechtmatigheid

Jouw organisatie is aantoonbaar in control op het gebied van financiële rechtmatigheid met Key2Control software. De 1e, 2e en 3e -lijns organisatie is gestructureerd en overzichtelijke en daardoor goed voorbereid op verantwoording.

Fiscale Rechtmatigheid

Met Key2Control software heeft jouw organisatie volledig grip op de interne beheersing van de fiscale processen. Krijg inzicht in de mate waarin jouw organisatie het proces vanuit een PDCA-cyclus beheerst.