Financiële rechtmatigheid

Met Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op de verantwoording van de financiële rechtmatigheid. Tevens ben je goed voorbereid op de accountantscontrole.

Jouw uitdaging

In een snel veranderende wereld moeten organisaties steeds vaker verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van handelen. Deze verantwoording gaat over verschillende bedrijfsvoeringprocessen en is vooral bij overheidsinstanties aan de orde. Met ingang van verslagjaar 2022 moeten veel overheidsinstanties in de jaarrekening verantwoording afleggen over de financiële rechtmatigheid.

Onze oplossing

Met Key2Control software beschikt jouw organisatie over een compleet ingericht systeem om de verantwoording van de financiële rechtmatigheid op efficiënte wijze te organiseren en effectief uit te voeren. Het systeem maakt gebruik van het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming en alle specifieke standaarden voor financiële rechtmatigheid.

Uniek: kant en klare normenkaders
Landelijke standaarden ontbreken, om die reden hebben wij voor elk financieel rechtmatigheidsproces een standaard normenkader ontwikkeld. In eigen beheer én met medewerking van klanten. Dat maakt ons de enige softwareleverancier met kant en klare normenkaders. Met inzet van de Key2Control software beschikken overheidsorganisaties over kant en klare normenkaders. Daardoor is het niet langer noodzakelijk om elke bedrijfsproces beschrijving te vertalen naar een normenkader. Dat levert tijdwinst én kostenbesparing op.

De uitgangspunten van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zijn leidend geweest voor het ontwikkelen van de software.

Alle normenkaders in de Key2Control software worden ondersteund door toelichtingen en werkinstructies op normniveau. Elke norm is voorzien van specifieke stuurvragen en voorgedefinieerde Act- en Check-maatregelen. Taken kunnen eenvoudig worden aangemaakt en worden toegewezen aan medewerkers. Dankzij standaard rapportages kan op elk moment realtime verantwoording worden afgelegd. Met enkele muisklikken genereert het systeem bijvoorbeeld een verklaring van toepasselijkheid, jaarplan of voortgangsrapportage. Blijf altijd op de hoogte van de actuele status met de overzichtelijke dashboards. De verzamelde bewijslast wordt auditproof opgeslagen in de versleutelde omgeving.

Demo aanvragen

Normenkaders

Onze rechtmatigheidsoplossing bevat de volgende normenkaders:

 • Financieel beheer
 • Inkoop en aanbesteding
 • Crediteuren en betalingen
 • Personeel en salarissen
 • Debiteurenbeheer
 • Integriteit

Specifiek voor gemeenten:

 • Grondbeleid (WABO, WRO en Omgevingswet)
 • Re-integratie en bijstand (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz)
 • Welzijn (WMO)
 • Jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg)
 • Verbonden Partijen
 • Subsidiebeheer
 • Parkeergelden

Meer weten?

Alle normenkaders zijn modulair leverbaar. Om de financiële rechtmatigheidsverantwoording optimaal in te richten voor jouw organisatie stemmen we graag goed af. Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek bespreken we graag jouw wensen, eisen en mogelijkheden.

Neem contact op met ons
Alle artikelen over financiële rechtmatigheid

Informatiebeveiliging

Krijg grip op informatiebeveiligingsprocessen met Key2Control software. Conform ISO27001, NEN7510, ISAE3402 of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Privacy management

Met Key2Control software heb je grip op al je privacy managementprocessen. Conform AVG en Wpg. Met inzet van de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Informatie beheer en archivering

Aantoonbaar in control conform ISO16175, NEN2082, KIDO, DUTO of Rodin met Key2Control software. Jouw organisatie is volledig voorbereid op een audit of certificering.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Fiscale Rechtmatigheid

Met Key2Control software heeft jouw organisatie volledig grip op de interne beheersing van de fiscale processen. Krijg inzicht in de mate waarin jouw organisatie het proces vanuit een PDCA-cyclus beheerst.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Met de Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en wet Politiegegevens (WPG).