Over Key2Control

Sinds 2013 helpt onze software organisaties om aantoonbaar grip te krijgen op de uitvoeringskwaliteit van bedrijfsprocessen. Integrale interne beheersing noemen wij dat. Samen met jou en jouw organisatie stellen we ambitieuze maar haalbare doelen. Zo geven wij succesvol invulling aan integrale interne beheersing.

Onze 4 principes

Afspraak is afspraak

Vooraf stemmen we de onderlinge verwachtingen concreet af en we werken altijd binnen duidelijke tijd- en budgetkaders.

Vonken in plaats van vinken

Wij zijn gedreven en betrokken professionals; niet onze inspanning maar het resultaat telt. Dat bereiken we door persoonlijke communicatie en een pragmatische aanpak.

Zien is geloven

Onze oplossingen zorgen voor een eenduidige structuur en gestandaardiseerde aanpak. Krijg overzicht en inzicht om aantoonbaar in control te zijn.

Wederzijdse loyaliteit

Onze overtuiging is dat vooruitgang alleen ontstaat bij duurzame groei op lange termijn. Voor het beste resultaat kijken we samen vooruit en delen we elkaars tijd, kennis en ervaring.

Implementatie binnen 7 dagen

Wij implementeren het Key2Control Management Control Systeem (MCS) binnen 7 dagen. Jij bent daardoor al na 7 dagen op weg naar een stabiele beheersorganisatie. Wil je meer weten over onze aanpak en de implementatie stappen?
Meer informatie over de implementatie

ISO certificering

Wij zijn trots op onze dubbele certificering. Het is een objectieve bevestiging van de hoge kwaliteitseisen die wij zelf stellen aan onze organisatie, onze software en onze dienstverlening. Ook is de certificering een objectief bewijs van de klantwaardering die merkbaar is vanwege de toenemende behoefte om lange termijn samenwerkingen met Key2Control aan te gaan.
Uiteraard gebruiken we ook zelf onze eigen software en ervaren dus hoe deze bijdraagt in de integrale interne beheersing. Het helpt ons bij het verder verbeteren van prestaties, verkleinen van risico’s en duurzame groei.

Key2Control Expertgroepen

Onze organisatie groeit en professionaliseert. Ook ons ontwikkelproces groeit mee. We betrekken klanten en businesspartners daarom graag écht actief bij de verdere doorontwikkeling van de Key2Control software. Dit doen we bijvoorbeeld met de inzet van Expertgroepen. Onze Expertgroepen bestaan uit professionals die de Key2Control software gebruiken en actief meedenken om de software nóg beter te maken. Leden van de Expertgroepen beoordelen, bespreken, valideren en prioriteren ontwikkelwensen. Daarmee adviseren zij over de doorontwikkeling van de Key2Control software. Op laagdrempelige wijze delen we onderling kennis binnen dit netwerk van professionals en hebben gebruikers van de Key2Control software directe inspraak op de doorontwikkeling van de software.
Meer informatie over Expertgroepen

Open Standaarden

Het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling draagt bij aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid en kan bijdragen aan administratieve lastenverlichting. Open standaarden kunnen door elke softwareleverancier worden toegepast. Key2Control draagt bij aan de Digitale Overheid. We zijn medeondertekenaar van het Manifest Open Standaarden en conformeren ons aan de vereisten bij de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van onze software en diensten. Het betreft hier de volgende open standaarden:

Common Ground

Gemeenten werken samen aan een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Dat maakt het mogelijk om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Common Ground biedt een unieke visie op informatiemanagement, data-uitwisseling en gebruik van API-koppelingen. Gemeenten kunnen met Common Ground zo hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. Key2Control software helpt gemeenten om aantoonbaar bedrijfsprocessen te beheersen en verbeteren. Daarom is Key2Control medeondertekenaar van het Manifest Common Ground. Daarmee dragen we bij aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

We zetten ons actief in om bij te dragen aan de hervorming van de informatievoorziening door op een andere manier om te gaan met gegevens in de Key2Control software. Ook is het fundament van de software opgebouwd uit het 5-lagen model: de interactie-, proces-, de integratie-, service- en datalaag. Bij de doorontwikkeling van de Key2Control software zullen deze lagen steeds meer onafhankelijk van elkaar worden en tóch optimaal met elkaar blijven samenwerken. Een belangrijk voordeel is dat we daarmee ook de verplichte principes rondom beveiliging en privacy aantoonbaar toepassen. Ook borgen we belangrijke kwaliteitseisen met betrekking tot het bedenken, bouwen en beheren van de Key2Control software.
Common Ground gaat uit van samenwerking van partijen. Met Key2Control software stellen wij onze klanten in staat om ook op het gebied van informatie-uitwisseling gemakkelijker samen te werken. Belangrijk is dat we als ketenpartners hetzelfde doel nastreven: een stabiele beheersorganisatie bij de overheid ten dienste van inwoners, bedrijven en ketenpartners.

Meer informatie over Common Ground

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak of software?
Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.