Over Key2Control

Sinds 2013 helpt onze software organisaties om aantoonbaar grip te krijgen op de uitvoeringskwaliteit van bedrijfsprocessen. Integrale interne beheersing noemen wij dat.
Samen met jou en jouw organisatie stellen we ambitieuze maar haalbare doelen. Zo geven wij succesvol invulling aan integrale interne beheersing.

Onze 4 principes

Afspraak is afspraak

Vooraf stemmen we de onderlinge verwachtingen concreet af en we werken altijd binnen duidelijke tijd- en budgetkaders.

Vonken in plaats van vinken

Wij zijn gedreven en betrokken professionals; niet onze inspanning maar het resultaat telt. Dat bereiken we door persoonlijke communicatie en een pragmatische aanpak.

Zien is geloven

Onze oplossingen zorgen voor een eenduidige structuur en gestandaardiseerde aanpak. Krijg overzicht en inzicht om aantoonbaar in control te zijn.

Wederzijdse loyaliteit

Onze overtuiging is dat vooruitgang alleen ontstaat bij duurzame groei op lange termijn. Voor het beste resultaat kijken we samen vooruit en delen we elkaars tijd, kennis en ervaring.

ISO certificering

Wij zijn trots op onze dubbele certificering. Het is een objectieve bevestiging van de hoge kwaliteitseisen die wij zelf stellen aan onze organisatie, onze software en onze dienstverlening. Ook is de certificering een objectief bewijs van de klantwaardering die merkbaar is vanwege de toenemende behoefte om lange termijn samenwerkingen met Key2Control aan te gaan.
Uiteraard gebruiken we ook zelf onze eigen software en ervaren dus hoe deze bijdraagt in de integrale interne beheersing. Het helpt ons bij het verder verbeteren van prestaties, verkleinen van risico’s en duurzame groei.

Open Standaarden

Het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling draagt bij aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid en kan bijdragen aan administratieve lastenverlichting. Open standaarden kunnen door elke softwareleverancier worden toegepast. Key2Control draagt bij aan de Digitale Overheid. We zijn medeondertekenaar van het Manifest Open Standaarden en conformeren ons aan de vereisten bij de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van onze software en diensten. Het betreft hier de volgende open standaarden:

Common Ground

Gemeenten werken samen aan een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Dat maakt het mogelijk om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Gemeenten kunnen met common ground hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. Key2Control is daarom medeondertekenaar van het Manifest Common Ground.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak of software?
Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.