Informatiebeheer en archivering

Met Key2Control software heeft jouw organisatie aantoonbaar grip op alle vereisten om informatie te bewaren, beheren en te vernietigen conform de wettelijke vereisten rondom archivering. Ter voorbereiding op een audit of certificering.

Jouw uitdaging

Digitale informatievoorziening is onmisbaar om aantoonbaar efficiënt en effectief te werken. Dankzij grip op digitale informatie kan jouw organisatie zich tijdig en rechtmatig verantwoorden. Veel organisaties zijn vanwege artikel 16 Archiefregeling zelfs verplicht om toetsbare eisen in een kwaliteitssysteem informatiebeheer op te nemen.

Onze oplossing

Tijdig en rechtmatig verantwoorden dankzij grip op digitale informatie. Key2Control software beschikt over een compleet en veelzijdig kwaliteitssysteem voor informatiebeheer. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming en alle gangbare standaarden van informatiebeheer en archivering. Elk normenkader wordt in de Key2Control software verduidelijkt met toelichtingen en werkinstructies op normniveau. De normen zijn allemaal voorzien van specifieke stuurvragen en voorgedefinieerde Act- en Check-maatregelen. Taken kunnen eenvoudig worden aangemaakt en via één druk op de knop worden toegewezen aan collega’s.

Op basis van realtime informatie is het mogelijk om op elk moment verantwoording af te leggen. Met enkele muisklikken genereert het kwaliteitssysteem bijvoorbeeld een verklaring van toepasselijkheid, jaarplan en voortgangsrapportage. Dankzij de dashboards ben je altijd op de hoogte van de actuele status. De verzamelde bewijslast wordt auditproof opgeslagen in de versleutelde omgeving.

Demo aanvragen

Normenkaders

Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer en archivering bevat de volgende normenkaders:

  • KIDO
  • DUTO
  • RODIN
  • ISO 16175
  • ISO 15489
  • eSpecialisten-Digitale Duurzaamheid

Meer weten?

Alle normenkaders zijn modulair leverbaar. Dankzij een goede afstemming wordt het kwaliteitssysteem informatiebeheer optimaal ingericht voor gebruik binnen jouw organisatie.

Benieuwd op welke manier onze software kan bijdragen aan het aantoonbaar in control zijn? Graag plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je in.

Neem contact op met ons
Alle artikelen over informatiebeheer en archivering

Informatiebeveiliging

Krijg grip op informatiebeveiligingsprocessen met Key2Control software. Conform ISO27001, NEN7510, ISAE3402 of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Privacy management

Met Key2Control software heb je grip op al je privacy managementprocessen. Conform AVG en Wpg. Met inzet van de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Financiële rechtmatigheid

Jouw organisatie is aantoonbaar in control op het gebied van financiële rechtmatigheid met Key2Control software. De 1e, 2e en 3e -lijns organisatie is gestructureerd en overzichtelijke en daardoor goed voorbereid op verantwoording.

Fiscale Rechtmatigheid

Met Key2Control software heeft jouw organisatie volledig grip op de interne beheersing van de fiscale processen. Krijg inzicht in de mate waarin jouw organisatie het proces vanuit een PDCA-cyclus beheerst.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Met de Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en wet Politiegegevens (WPG).