Risicomanagement

Met Key2Control software heeft jouw organisatie aantoonbaar én integraal grip op risicomanagement. Zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Jouw uitdaging

Elke organisatie houdt zich bezig met risicomanagement. Vaak wordt risicomanagement versnipperd georganiseerd. Ook is meestal niet inzichtelijk hoe dreigingen worden gesignaleerd of welke maatregelen er genomen zijn om dreigingen te minimaliseren. Een dreiging kan in sommige gevallen zelfs een kans zijn voor de organisatie. Het is dus van cruciaal belang om één integraal beeld te hebben en een risicoprofiel van jouw organisatie te beheersen.

Onze oplossing

De risicomodule biedt de mogelijkheid om voor elk risicogebied dreigingen te definiëren, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau. Elk risicogebied wordt voorzien van een risicoprofiel met mitigerende maatregelen. Dankzij de module heeft elk risico een eigenaar die verantwoordelijk is voor een periodieke update op basis van de risicobereidheid van de organisatie.
In de risicomodule kunnen risico’s geregistreerd én gekoppeld worden aan normenkaders, maatregelen en onderliggende objecten. Zo ontstaat een samenhangend integraal beeld. Dat beeld wordt getoond in een heatmap.

Het risicomanagement beperkt zich niet tot de verschillende thema’s zoals informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer. Bouw op basis van eigen inzichten, behoeften en wensen voor jouw eigen organisatie een op maat gemaakt risicoprofiel om te beheren en beheersen.

Demo aanvragen

Risicokaders

Het risicomanagement systeem is leverbaar met standaard risicokaders:

  • NEN 7513-2018
  • IBD Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
  • Ransomware NISTIR 8374

Meer weten?

Alle risicokaders zijn modulair leverbaar. We kunnen je uiteraard ook begeleiden en samen jouw organisatie risicoprofiel definiëren. Deel de wensen en behoeftes van jouw organisatie met ons tijdens een persoonlijk gesprek. We maken graag concreet wat onze software kan betekenen.

Neem contact op met ons
Alle artikelen over risicomanagement

Informatiebeveiliging

Krijg grip op informatiebeveiligingsprocessen met Key2Control software. Conform ISO27001, NEN7510, ISAE3402 of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Privacy management

Met Key2Control software heb je grip op al je privacy managementprocessen. Conform AVG en Wpg. Met inzet van de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Informatie beheer en archivering

Aantoonbaar in control conform ISO16175, NEN2082, KIDO, DUTO of Rodin met Key2Control software. Jouw organisatie is volledig voorbereid op een audit of certificering.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Financiële rechtmatigheid

Jouw organisatie is aantoonbaar in control op het gebied van financiële rechtmatigheid met Key2Control software. De 1e, 2e en 3e -lijns organisatie is gestructureerd en overzichtelijke en daardoor goed voorbereid op verantwoording.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Met de Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en wet Politiegegevens (WPG).