Auditmanagement

Met Key2Control software heeft jouw organisatie aantoonbaar én integraal grip op de verbijzonderde interne controle. Structureer en organiseer het auditproces eenvoudig op een transparante manier.

Jouw uitdaging

Elke organisatie moet verantwoording afleggen. De behoefte om dit slim, efficiënt én integraal te organiseren neemt toe omdat er steeds meer en steeds vaker wordt gevraagd om audits of andere vormen van externe verantwoording. Veranderende wet- en regelgeving, digitalisering en toenemende verantwoordingsdruk vanuit de samenleving zijn hiervan de oorzaak.
De verbijzonderde interne controle is een belangrijke schakel geworden in het interne beheersingsproces. Dat vraagt om slimme automatisering van tijdrovende handelingen zoals dossieropbouw, het maken van een intern controle plan, controlememorandi en rapportages. Daarmee wordt de basis gelegd voor de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording en het In Control Statement (ICS).

Onze oplossing

De auditmodule ondersteunt jouw organisatie bij de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Bouw een compleet auditdossier op, voorzien van werkprogramma’s waarin bevindingen en adviezen kunnen worden vastgelegd. Genereer snel en automatisch een auditplan en controlememorandum. De auditmodule maakt verantwoording efficiënter omdat de auditor vanuit de eigen inzichten en het auditthema een samenhangend beeld kan opvragen. Daardoor kan ook een risicoaudit of een objectgerichte audit uitgevoerd worden waarbij de beheersmaatregelen van onderliggende normenkaders in samenhang wordt bekeken.

Demo aanvragen

Auditwerkprogramma’s

  • Standaard auditwerkprogramma

Meer weten?

Auditwerkprogramma’s worden modulair geleverd. We kunnen je uiteraard ook begeleiden en samen met jouw organisatie auditwerkprogramma’s opstellen. Het is ook mogelijk om je eigen werkprogramma’s in de Key2Control software toe te passen. Deel de wensen en behoeftes van jouw organisatie met ons tijdens een persoonlijk gesprek. We maken graag concreet wat onze software kan betekenen.

Neem contact op met ons
Alle artikelen over auditmanagement

Informatiebeveiliging

Krijg grip op informatiebeveiligingsprocessen met Key2Control software. Conform ISO27001, NEN7510, ISAE3402 of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Privacy management

Met Key2Control software heb je grip op al je privacy managementprocessen. Conform AVG en Wpg. Met inzet van de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Informatie beheer en archivering

Aantoonbaar in control conform ISO16175, NEN2082, KIDO, DUTO of Rodin met Key2Control software. Jouw organisatie is volledig voorbereid op een audit of certificering.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Financiële rechtmatigheid

Jouw organisatie is aantoonbaar in control op het gebied van financiële rechtmatigheid met Key2Control software. De 1e, 2e en 3e -lijns organisatie is gestructureerd en overzichtelijke en daardoor goed voorbereid op verantwoording.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Met de Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en wet Politiegegevens (WPG).