Key2Control Maatschappelijk Aandeelhouder Discovery Museum

Key2Control is maatschappelijk aandeelhouder geworden van Discovery Museum Kerkrade. Beide organisaties kunnen dankzij deze samenwerking een grotere bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Discovery Museum en Key2Control versterken hiermee ook elkaars maatschappelijke betrokkenheid in Limburg.

Actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Key2Control software helpt organisaties bij het aantonen van interne beheersing, wat essentieel is voor uitdagingen op het gebied van compliance- en risicobeheer. Interne beheersingsvraagstukken gaan tegenwoordig verder dan alleen bedrijfsvoering vraagstukken; ze gaan steeds meer óók over maatschappelijke duurzaamheidsopgaven. Met het Maatschappelijk Aandeelhouderschap bij Discovery Museum, laten we zien dat we niet alleen interne beheersing hoog in het vaandel hebben, maar ook bijdragen aan bredere maatschappelijke doelen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Deze maatschappelijke betrokkenheid past binnen de groeiambities van Key2Control die gepaard gaan met het actief nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iets dat ook een uitdrukkelijke wens is van het toenemende aantal klanten van Key2Control omdat onze klanten steeds meer belang hechten aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meetbaar positieve impact

Als Maatschappelijk Aandeelhouder van Discovery Museum, draagt Key2Control bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met ons aandeelhouderschap behalen we geen financieel rendement, maar maatschappelijk rendement. Dit rendement maakt Discovery Museum concreet zichtbaar met de Social Handprint van MAEX (Maatschappelijke AEX). Dit is een landelijke methodiek die de positieve bijdrage, die het Kerkraadse museum samen met de Maatschappelijk Aandeelhouders levert, visualiseert en monetariseert tot een objectieve impactwaarde.

Bart Suers, directeur Key2Control:
“Wat Key2Control erg aanspreekt is dat aan de Maatschappelijk Aandeelhouders van Discovery Museum jaarlijks verantwoording wordt afgelegd in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve inzichten over de impact van de gedane investeringen. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld over hoe de bijdrage helpt bij het behalen van de SDG’s. Deze transparantie en aantoonbaarheid past naadloos bij de visie en werkwijze van interne beheersingsopgaven die Key2Control ondersteunt met haar softwareoplossingen. Ook bieden we een bron van kennis en inzichten om in de nabije toekomst duurzaamheidsopgaven te kunnen vertalen naar praktische oplossingen in de Key2Control software.”