Informatiebeveiliging

Met Key2Control software heeft jouw organisatie aantoonbaar grip op alle vereisten om informatie en persoonsgegevens te bewaren, beveiligen en te beschermen. Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Jouw uitdaging

Digitale informatie is hét nieuwe kapitaal van elke moderne organisatie. Het is daarom van groot belang om deze informatie op de juiste manier te bewaren en te beveiligen. Persoonsgegevens moeten goed worden beschermd. Om die reden neemt de vraag naar een “in control statement” of een certificaat van een internationale industrienorm zoals ISO 27001 of NEN 7510 toe. Een Information Security Management System is verplicht om voor certificering in aanmerking te komen.

Bespaarcalculator

Onze oplossing

Key2Control software beschikt over een compleet Information Security Management System (ISMS). Dit ISMS ondersteunt het proces van A tot Z. Het ISMS is gebaseerd op het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming en de ISO, NEN en BIO standaarden. Elk normenkader is in Key2Control voorzien van toelichtingen en werkinstructies op normniveau. Specifieke stuurvragen en voor gedefinieerde Act- en Check-maatregelen ondersteunen de normen.

In de software kunnen taken worden aangemaakt bij elke maatregel zodat deze terechtkomt bij andere medewerkers. Het is mogelijk om op elk moment verantwoording af te leggen op basis van realtime informatie dankzij standaard rapportages. Met enkele muisklikken genereert het ISMS bijvoorbeeld een verklaring van toepasselijkheid, jaarplan en voortgangsrapportage. Dankzij de dashboards ben je altijd op de hoogte van de actuele status. De verzamelde bewijslast wordt auditproof opgeslagen in de versleutelde omgeving.

Krijg grip op informatie en persoonsgegevens.

Demo aanvragen

Normenkaders

Het Information Security Management System bevat de volgende normenkaders:

  • ISO 27001
  • NEN 7510 / NEN 7512 / NEN 7513
  • NIST Cyber Security Framework
  • IEC62443
  • AFM principes voor informatiebeveiliging
  • Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en aanverwante normenkaders, DigiD, BRO, BAG en BRP ten behoeve van ENSIA
  • Baseline Informatiebeveiliging voor Corporaties (BIC)

Meer weten?

Alle normenkaders zijn modulair leverbaar. Het optimaal inrichten en gebruiken van het ISMS in jouw organisatie vereist daarom een goede afstemming.
Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons ISMS? Wij maken graag vrijblijvend persoonlijk kennis om je meer te vertellen en antwoord te geven op al je vragen over ons ISMS.

Neem contact op met ons
Artikelen over informatiebeveiliging

Privacy management

Met Key2Control software heb je grip op al je privacy managementprocessen. Conform AVG en Wpg. Met inzet van de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Informatie beheer en archivering

Aantoonbaar in control conform ISO16175, NEN2082, KIDO, DUTO of Rodin met Key2Control software. Jouw organisatie is volledig voorbereid op een audit of certificering.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Financiële rechtmatigheid

Jouw organisatie is aantoonbaar in control op het gebied van financiële rechtmatigheid met Key2Control software. De 1e, 2e en 3e -lijns organisatie is gestructureerd en overzichtelijke en daardoor goed voorbereid op verantwoording.

Fiscale Rechtmatigheid

Met Key2Control software heeft jouw organisatie volledig grip op de interne beheersing van de fiscale processen. Krijg inzicht in de mate waarin jouw organisatie het proces vanuit een PDCA-cyclus beheerst.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Met de Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en wet Politiegegevens (WPG).