Privacy management

Gedegen privacy management beschermt persoonsgegevens. Met Key2Control software heeft jouw organisatie aantoonbaar grip op alle vereisten om informatie en persoonsgegevens te bewaren, beveiligen en beschermen. Dit is mede ter voorbereiding op een audit of certificering.

Jouw uitdaging

Sinds de invoering van GDPR en AVG speelt privacy management bij elke organisatie een steeds belangrijkere rol. Het beschermen van persoonsgegevens is een noodzakelijk onderdeel geworden van het beveiligen en bewaren van informatie. Grip hebben op een privacy bestendige inrichting van processen en systemen is daarmee cruciaal.

Onze oplossing

Privacy management beschermt persoonsgegevens.
Key2Control software beschikt over een Privacy Management Systeem (PMS), ook wel Data Protection management Systeem (DPMS) genoemd. Het PMS of DPMS is gebaseerd op het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming en alle gangbare privacy standaarden. Alle privacy normenkaders worden in de software toegelicht met werkinstructies op normniveau. Met specifieke stuurvragen en voorgedefinieerde Act- en Check-maatregelen wordt elke norm ondersteund.

Taken kunnen eenvoudig aangemaakt worden om toe te wijzen aan collega’s. Dankzij standaard rapportages kan jouw organisatie op elk moment verantwoording afleggen via realtime informatie. Met enkele muisklikken genereert het PMS/DPMS bijvoorbeeld een verklaring van toepasselijkheid, jaarplan en voortgangsrapportage. Via de dashboards heb je altijd inzicht in de actuele status. Ook wordt de verzamelde bewijslast auditproof opgeslagen in de versleutelde omgeving.

Demo aanvragen

Normenkaders

Het Privacy Management Systeem bevat de volgende normenkaders:

  • ISO 27701
  • Privacy (CIP)
  • Privacy (CNIL)
  • Privacy (VNG)
  • NOREA, Privacy-AVG
  • NOREA, Privacy-WPG

Meer weten?

Alle normenkaders zijn modulair leverbaar. Het optimaal inrichten en gebruiken van het PMS of DPMS in jouw organisatie vereist een goede afstemming Deel de wensen en behoeftes van jouw organisatie met ons tijdens een persoonlijk gesprek. We maken graag concreet wat onze software kan betekenen.

Neem contact op met ons
Alle artikelen over privacy management

Informatiebeveiliging

Krijg grip op informatiebeveiligingsprocessen met Key2Control software. Conform ISO27001, NEN7510, ISAE3402 of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dankzij de software is jouw organisatie volledig voorbereid op een audit of certificering.

Informatie beheer en archivering

Aantoonbaar in control conform ISO16175, NEN2082, KIDO, DUTO of Rodin met Key2Control software. Jouw organisatie is volledig voorbereid op een audit of certificering.

Financiële rechtmatigheid

Jouw organisatie is aantoonbaar in control op het gebied van financiële rechtmatigheid met Key2Control software. De 1e, 2e en 3e -lijns organisatie is gestructureerd en overzichtelijke en daardoor goed voorbereid op verantwoording.

Bedrijfscontinuïteit

De Key2Control software sluit aan op de eisen uit de ISO/NEN22301:2019 en ondersteunt jouw organisatie bij het borgen van de bedrijfscontinuïteit tijdens een ernstige verstoring of calamiteit.

Fiscale Rechtmatigheid

Met Key2Control software heeft jouw organisatie volledig grip op de interne beheersing van de fiscale processen. Krijg inzicht in de mate waarin jouw organisatie het proces vanuit een PDCA-cyclus beheerst.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Met de Key2Control software is jouw organisatie aantoonbaar in control op alle verwerkingen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en wet Politiegegevens (WPG).