De noodzaak om op de Common Ground trein te stappen

Robert Horsmans, PAQT

Als partner van Key2Control werkt PAQT samen met ons aan betere, eenvoudigere én kostenefficiënte overheids-ICT. Common Ground staat voor samenwerking. Samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling. Maar ook samenwerking om te blijven doorontwikkelen. 

Common Ground wordt steeds belangrijker in de toekomst van overheids-ICT. Omdat de hoeveelheid data die overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen verwerken alleen maar toeneemt, zal dit leiden tot een grotere vraag naar efficiëntie en transparantie in de manier waarop deze data wordt beheerd, verwerkt en gedeeld. De architectuur die ten grondslag ligt aan Common Ground legt hiervoor een solide basis.

Door Robert Horsmans, Business strategist & Director PAQT.com

Het 5-lagen model

Common Ground software wordt opgedeeld in meerdere lagen, volgens het 5-lagen model. Deze lagen communiceren onderling met elkaar, maar zijn verder onafhankelijk van elkaar. De laag die gebruikers ‘zien’ is de interactielaag. Hieronder ligt een proceslaag, een integratielaag, een servicelaag met API’s en tenslotte een datalaag. Door de scheiding in functies, kan iedere laag apart worden gebouwd en is software ontwikkelen flexibeler, waardoor de overheid wendbaarder wordt om mee te gaan met veranderende wensen en technieken. Aanpassingen of toevoegingen worden namelijk gedaan aan één laag.

Open source

Een ander voordeel van Common Ground, is dat alles wordt ontwikkeld op basis van open source. Meerdere ontwikkelaars kunnen daardoor aan de systemen werken en lokale en regionale overheden profiteren van reeds ontwikkelde oplossingen van vergelijkbare overheden en instanties. Hierdoor wordt ontwikkeltijd enorm verminderd en worden ontwikkelfouten voorkomen, omdat iedere partij de oplossing kan controleren op de juiste werking.

Nooit meer dubbele data

Het grootste voordeel van Common Ground is echter dat data nooit meer dubbel opgeslagen staat. Dit is veiliger, minder foutgevoelig en biedt een betere gebruikerservaring. Er is slechts één waarheid voor iedere gebruiker en ieder softwarepakket. Dat werkt zo: gegevens worden altijd opgeslagen in de datalaag van het bronsysteem, bijvoorbeeld: de burgerlijke staat wordt opgeslagen in de gemeentelijke basisadministratie. Dit is én blijft de enige bron van deze data. Andere organisaties, die ook gebruik willen maken van de burgerlijke staat, communiceren via de bovenliggende lagen met de bron: de datalaag van de gemeentelijke basisadministratie. Zij halen via koppelingen de informatie op om deze te gebruiken, maar slaan deze gegevens zelf niet op in hun eigen systeem. Mocht de burgerlijke staat in de toekomst wijzigen, dan wordt deze bij de bron gewijzigd en is de informatie dus altijd actueel voor iedere instantie, wanneer deze opnieuw via de koppeling wordt opgevraagd. Niet alleen voor de actualiteit is dit een voordeel. Gevoelige gegevens staan ook slecht op één plek opgeslagen en hoeven hierdoor maar op één plek beveiligd te worden.

De juiste partner

In de toekomst zal deze werkwijze, die mede vanuit de VNG geïnitieerd is, steeds vaker voorkomen. Data (en de veiligheid van data) wordt namelijk steeds belangrijker in onze informatiemaatschappij en daar is een duidelijke (gezamenlijke) aanpak voor nodig. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met Common Ground, wanneer overheidssoftware om revisie of vernieuwing vraagt. Door het 5-lagen principe is het mogelijk om stapsgewijs over te gaan op deze nieuwe ICT-architectuur en geleidelijk de overgang naar wendbare overheids-ict te maken. Een goede softwarepartner, die bekend is met de principes van Common Ground, kan hierbij helpen.

Key2Control & Common Ground

Voor meer informatie over Common Ground verwijs ik graag naar de kennisbank op paqt.com. Als partner van Key2Control werken we samen aan software die meegaat met deze positieve beweging in overheids-ICT. Common Ground staat voor samenwerking. Dat is in de eerste plaats op gebied van informatie-uitwisseling: door dit eenvoudiger te maken, kunnen organisaties beter samenwerken en wordt het voor burgers en andere instanties gemakkelijker om software te gebruiken. Samenwerking zit daarnaast ook in het samen optrekken om verder te ontwikkelen. Samen zorgen we dat de software van Key2Control klaar is voor de toekomst en borgen we dat gemeenten integraal in control zijn van uitbestede IT-processen. Zo zorgen we dat de Key2Control software eenvoudig te integreren is in het eigen landschap, door gebruik te maken van open technische standaarden en het scheiden van technische verantwoordelijkheden binnen de applicatie. Zo is iedereen in staat om te profiteren van de voordelen die deze software biedt.

Ben je benieuwd wat Key2Control kan betekenen voor jouw organisatie?

We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek altijd van toegevoegde waarde is. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.