Webinar DHT en Tax Control Framework 23 maart

Sinds 1 januari 2023 is een nieuw convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst van toepassing: de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). Alle bestaande convenanten zijn inmiddels vervallen. De manier waarop de Belastingdienst gemeenten aanspreekt en toetst op hun fiscale beheersing en verantwoording verandert hierdoor ook. Op 23 maart geeft Key2Control het webinar DHT en Tax Control Framework waarin inzicht gegeven wordt in de te volgen route naar DHT en de beproefde kant-en-klare ondersteuning die Key2Control levert. 

Wat verandert er precies?

Sinds 1 januari 2023 is een nieuw model convenant horizontaal toezicht (DHT) met de Belastingdienst ingevoerd. Of je als gemeente nou wel of niet zo’n convenant wilt afsluiten. Één ding is zeker: dit nieuwe model bepaalt de richting waarin de Belastingdienst de komende jaren gemeenten zal aanspreken en toetsen op hun fiscale beheersing. Gemeenten moeten onder anderen een gedocumenteerde fiscale risicoanalyse uitvoeren, waarbij de belangrijkste fiscale risico’s (key risks) in kaart worden gebracht. Ook moet er sprake zijn van een werkende interne beheersorganisatie (Tax Control Framework) waarbij de gemeente kan aantonen dat zij zowel proces- en systeemgericht als gegevens- en transactiegericht in control is op deze fiscale risico’s.

Welke mogelijkheden biedt Key2Control software?

Key2Control kan fiscale verantwoording volgens de nieuwe vereisten van de Belastingdienst faciliteren en borgen als onderdeel van jullie interne beheersingsproces. Wij hebben in nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf, het Tax Control Framework (TCF) ontwikkeld en opgenomen in de software. In de Key2Control software kan dus nu de interne beheersing van de fiscale verantwoording volgens de vereisten van de Belastingdienst worden uitgevoerd en geborgd. Het Tax Control Framework bestaat uit drie verrijkte normenkaders voor BTW & BCF, Loonbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast hebben we een fiscaal risicokader ontwikkeld waarmee een fiscale risicoanalyse kan worden uitgevoerd als basis voor het doorvoeren van verbeteringen en aanscherping van interne beheersmaatregelen. Ook is er een auditmodule beschikbaar waarmee je interne audits uitvoert en (fiscale) auditdossiers kunt opbouwen ten behoeven van de Belastingdienst in het kader van de verplichte monitoring en toezicht

Waarom is het belangrijk om hier nu aandacht aan te besteden?

Het draait niet alleen om de wijzigingen sinds 1 januari 2023. De manier waarop de Belastingdienst het toezicht inregelt is ook gewijzigd. Die wijziging stelt andere eisen aan de interne fiscale beheersing. Tel daarbij op de toenemende fiscalisering bij gemeenten in de afgelopen jaren, dan betekent de wijziging ook een toename van de fiscale onzekerheid. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met naheffingsaanslagen of zelfs fiscale boetes. Het opnemen van de fiscale rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van het interne beheersingsproces kan dus aanzienlijke besparingen opleveren.

Schrijf je in voor het webinar

Op donderdag 23 maart van 13:00 uur -14:00 uur organiseren we het webinar “DHT en Tax Control Framework”.

Tijdens het webinar vertellen we meer over de werking van het Tax Control Framework en demonstreren we deze live in de Key2Control software. Het webinar is voor alle geïnteresseerden in dit onderwerp. Dit webinar is relevant voor fiscaal adviseurs en -medewerkers, voor financieel leidinggevenden, voor (concern)control en VIC medewerkers.
Aanmelden voor dit webinar kan direct via het formulier hieronder. Een aantal dagen voor het webinar ontvang je via E-mail de link naar het webinar.

Meer weten?

Wil je meer weten over DHT, het Tax Control Framework én de beproefde kant-en-klare ondersteuning die Key2Control levert?

Aanmelden webinar DHT en Tax Control Framework