Key2Control aanwezig op het congres Digitale Agenda 2020

Op 5 april vindt het congres Digitale Agenda 2020 plaats in De Fabrique in Maarssen.

Tijdens dit congres is er veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. In het programma vindt u onder andere de volgende sessies:

  • Informatiebeveiliging collectief aanpakken door de IBD
  • Privacy in gemeentelijk perspectief door KING
  • Nieuwe tijden, nieuwe dreigingen door de Autoriteit Persoonsgegevens, Ministerie van BZK en de IBD
  • Veilig digitaal verkeer door het Forum Standaardisatie, de IBD en Gemeente ’s Hertogenbosch
  • ENSIA voor informatieveiligheid door KING, VNG en gemeenten
  • Weet wat u deelt! door KING en gemeente

Wij zullen samen met de Gemeente Stein de aanpak en de “lessons learned” van het opzetten, inrichten en borgen van een integrale informatieveiligheidsaanpak in de multidisciplinaire gemeentelijke organisatie presenteren.

Ook kunnen wij U informeren over het ENSIA verantwoordings proces.

Als u zich reeds heeft ingeschreven zien we u graag op 5 april op het congres Digitale Agenda 2020! Als u nog niet heeft ingeschreven dan kan dat via: https://www.da2020.nl/congres/