Key2Control ondertekent Manifest “Grip op Secure Software Development”​ van het CIP

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming heeft in samenwerking tussen overheidsorganisaties en marktorganisaties het proces en normenkader “Grip op secure software development” (SSD) ontwikkeld.

Key2Control is kennispartner van het CIP en maakt nu deel uit van de groep van SSD-Manifest partijen van het CIP.

Wij onderschrijven het belang van de volgende uitgangspunten:

  • Het hanteren van het normenkader “Grip op SSD” als referentiekader bij onze softwareontwikkeling
  • Wij delen praktische toepassingsproblemen met de SSD practitioners community
  • Wij bevorderen, waar mogelijk, de implementatie van “Grip op SSD” bij overheidsorganisaties en stellen ons op als ambassadeur van de methode

#securesoftwaredevelopment #ssd #manifest #cip #key2control #ISMS #privacy