Key2Control ontvangt innovatiesubsidie voor nieuwe registermodule

We zijn bijzonder trots dat LIOF heeft besloten een innovatiesubsidie toe te kennen aan Key2Control voor verdere softwareontwikkeling. Het LIOF InnovatieProject draagt bij aan een versnelde ontwikkeling van de bouw van de nieuwe Registermodule als integraal onderdeel van de Key2Control software.

Ontwikkeling met economische en maatschappelijke impact

De subsidie die Key2Control van LIOF (regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg) ontvangt, valt onder het instrument InnovatieProject dat deel uitmaakt van het programma LimburgToekomstbestendig. De doorontwikkeling van de Key2Control software voldoet aan de vereisten die LIOF stelt om innovatieve software te ontwikkelen die niet alleen economische potentie heeft, maar ook impact heeft op maatschappelijke opgaven voor bedrijven en organisaties zoals digitalisering. Het programma LimburgToekomstbestendig draagt, door de impact op de maatschappelijke opgaven, bij aan een meer toekomstbestendige economische structuur. De toekenning van de subsidie aan Key2Control bewijst dus dat de Registermodule niet zomaar een goed idee is, maar ook daadwerkelijk maatschappelijke impact en economische waarde heeft voor de organisaties die hiermee gaan werken. 

Plug and play naast of met bestaande Key2Control software

De registermodule is een nieuwe softwaremodule die wordt toegevoegd aan de bestaande software van Key2Control. Deze SaaS (Software-as-a-Service) oplossing kan plug-and-play naast of met de bestaande Key2Control software gebruikt worden. De te ontwikkelen registermodule bevat een bibliotheek van registers. Ook jouw organisatie kan met de nieuwe module op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze snel registers opbouwen voor bijvoorbeeld de AVG of het Besluit CO2-reductie. Door gebruik te maken van sjablonen is de module in de toekomst schaalbaar voor nieuwe registers gelieerd aan toekomstige wet- en regelgeving. De sjablonen worden onderhouden door Key2Control en zullen dus altijd aangepast worden aan actuele wet- en regelgeving. Daarmee kunnen bedrijven en organisaties op praktische wijze schaalbaar en efficient voldoen aan bestaande en nieuwe wet- en regelgeving.

Succesvolle software ontwikkelmethode

In Nederland maken meer dan 60 bedrijven en organisaties gebruik van de Key2Control software om uiteenlopende bedrijfsvoeringsvraagstukken te beheersen, verbeteren en verantwoorden. Kenmerkend voor Key2Control is dat de software doorlopend wordt doorontwikkeld volgens Agile/Scrum methoden, bewezen succesvol voor software ontwikkeling. Eerder zijn volgens deze ontwikkelmethodiek de basis-, risico- en auditmodule ontwikkeld. De ontwikkelmethode voldoet aan alle kwaliteitsvereisten van de ISO9001 en ISO27001 certificering van Key2Control.

Benieuwd?

Wil je weten wat de nieuwe registermodule kan betekenen voor jouw organisatie?
Neem dan zeker contact met ons op.