Key2Control software nóg betrouwbaarder en flexibeler

Key2Control heeft dankzij Kubernetes grip op een schaalbare toekomst.

In de snel evoluerende wereld van digitale technologieën worden betrouwbaarheid, flexibiliteit en gebruiksgemak van software steeds belangrijker. Key2Control investeert dan ook continu in het verbeteren van de Key2Control software. In 2023 migreerde Key2Control daarom naar Kubernetes. Een operatie die vrijwel geruisloos is verlopen dankzij de intensieve samenwerking tussen Key2Control en PAQT. Maar wat is Kubernetes en waarom zijn we overgestapt op deze technologie? En welke meerwaarde biedt dit voor gebruikers van Key2Control?

Door Pim Körver

Uhm… Kubernetes?

Laten we het niet te technisch maken. Kubernetes is dé softwareoplossing voor schaalbare hosting. De software maakt de implementatie, beheer en schaalbaarheid van cloudapplicaties zoals de Key2Control software eenvoudiger en efficiënter. In feite beschikken applicaties dankzij Kubernetes over een oneindig geheugen en onbeperkte opslagcapaciteit. Binnen een virtueel deel van een serverpark, worden geheugen en capaciteit automatisch toegewezen op basis van de actuele behoefte. Is er bijvoorbeeld een piek in het gebruik? Dan schakelt Kubernetes automatisch geheugen of opslagruimte bij. Bij minder gebruik, schakelt Kubernetes terug in geheugen en opslagruimte. Zo blijft de Key2Control software altijd optimaal functioneren en zorgt dit zelfs voor efficiënter energieverbruik en dus minder verspilling in datacenter capaciteit. Tot zover de techniek, laten we vooral inzoomen op de voordelen voor jou als gebruiker van de Key2Control software:

1. Betrouwbaarheid neemt toe, kans op uitval neemt af.

De Key2Control software wordt voortdurend doorontwikkeld. Die doorontwikkeling maakt de Key2Control software steeds uitgebreider en daarmee ook complexer. Kubernetes helpt om de betrouwbaarheid van de Key2Control applicatie verder te verbeteren door de werkbelasting (load balancing) gelijkmatig over meerdere servers en netwerkverbindingen te verdelen. Hierdoor worden prestaties verder geoptimaliseerd, de beschikbaarheid verhoogd en de reactietijd van de software verlaagd. Kubernetes biedt ook verschillende mechanismen voor zelfherstel, waardoor de Key2Control software veerkrachtiger en dus weerbaarder wordt tegen storingen.

2. Flexibiliteit neemt toe bij toevoeging van nieuwe modules.

Het continu doorontwikkelen van de Key2Control software in de afgelopen jaren, heeft geleid tot onder meer de risicomodule en auditmodule. Deze modules zijn apart beschikbaar en kunnen naadloos geïntegreerd worden in jouw Key2Control omgeving. Die schaalbaarheid wordt met Kubernetes nog beter beheerd en stelt ons in staat om ook in de toekomst nieuwe modules flexibel in te passen en optioneel aan te bieden per klantomgeving.

3. Meer integratie- en ontwikkelmogelijkheden.

Als gebruiker van de Key2Control software kun je meepraten over de doorontwikkeling via onze Expertgroepen en heb je invloed op de ontwikkelkalender. Steeds meer organisaties maken gebruik van de Key2Control software, hierdoor neemt ook de diversiteit van gebruikers toe. Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat leidt tot een groeiende behoefte aan diverse integratiemogelijkheden van de Key2Control software. Dankzij het uitgebreid ecosysteem van tools, services en plugins van Kubernetes is de integratie met andere technologieën mogelijk.

Een geruisloze migratie dankzij techpartner PAQT.com

Geruisloos? Jazeker. Als gebruiker van Key2Control heb je niet veel gemerkt van de overgang naar Kubernetes. Alle omgevingen zijn de afgelopen maanden namelijk vrijwel geruisloos gemigreerd dankzij onze intensieve samenwerking met PAQT.com. De apparatuur waarop de applicatie draait en de manier waarop deze nu beheerd wordt, is dankzij de migratie weer volgens de allerhoogste standaarden.

Ideeën, deskundig advies en betrokken klanten

Onze jarenlange samenwerking met techpartner PAQT.com maakt de ontwikkeling van de Key2Control software uitgebalanceerd. Die mix bestaat uit onze eigen ideeën, deskundig technisch advies vanuit PAQT, maar ook de wensen van onze gebruikers worden via de Key2Control Expertgroepen in de doorontwikkeling meegenomen. Elk idee en elke wens wordt eerst getoetst aan onze visie, strategie en daarmee samenhangend strategisch ontwikkelkader. Dat gebeurt in een Applicatieoverleg binnen Key2Control, waarin ook PAQT regelmatig participeert. Vanuit PAQT wordt directe kennis ingebracht over de technologische toepassing maar ook de vertaalslag van de wensen vanuit de Expertgroepen naar functionaliteit en in te zetten technologie.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de technische aspecten van de Key2Control software of heb je ideeën voor doorontwikkeling? Laat het ons weten. Maar kijk ook zeker eens of het interessant is om lid te worden van een van onze Expertgroepen.