Ministerie EZ zet rem op groei Dictu

IT-gevolgen fusie Economische Zaken en LNV nog steeds merkbaar

Het ministerie van Economische Zaken vindt dat de Dienst ICT Uitvoering (Dictu) te snel is gegroeid. Daarom wordt de komende twee jaar terughoudend omgegaan met verdere groei in klanten en opdrachtenpakket. Daarnaast blijkt EZ nog immer te kampen met complexe it-omgevingen en verouderde software. Dit schrijft minister Henk Kamp in zijn Tweede Kamerbrief over beleidsprioriteiten informatie en ict bij het ministerie.

Naar aanleiding van het rapport Naar grip op ICT van de Tijdelijke commissie ICT uit 2014 zouden alle ministers ingaan op de ontwikkelingen binnen hun departement die samenhangen met de aanbevelingen van de commissie. Minister Kamp doet dit nu in zijn Kamerbrief over beleidsprioriteiten op ict-gebied bij zijn departement.

De bewindsman staat onder meer stil bij de rol van Dictu, de ict-dienstverlener voor de primaire bedrijfsprocessen bij EZ. De ict-uitvoeringsorganisatie is ook aangewezen als ‘shared service organisatie’ voor specifieke bedrijfsprocessen zoals inspecties, subsidies en registers. Zo maken diverse inspecties en diensten buiten het ministerie van Economische Zaken eveneens gebruik van de ict-diensten van Dictu.

Door dit uitgebreide takenpakket is Dictu de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel in aantal klanten als aantal medewerkers. De ict-afdeling is daarnaast ook nog eens bezig met de vernieuwing van de technische infrastructuur, waarbij een cloudomgeving wordt ingericht. Kamp zegt het niet met zoveel woorden, maar al die bezigheden zijn Dictu te veel geworden.

Zo werd vorig jaar een streep gezet door een uit de hand gelopen aanbesteding voor een rijksbreed zaaksysteem en heeft de uitvoeringsorganisatie grote moeite om de inbesteding van het werkplekbeheer goed in te regelen. Het contract met de huidige outsourcingspartner Capgemini werd daarom medio 2016 met nog eens twee jaar verlengd.

Kamp noemt deze voorbeelden niet, maar constateert wel dat ‘Dictu tijd nodig heeft om de groei van de afgelopen jaren te absorberen. Daarom wordt de komende twee jaar terughoudend omgegaan met verdere groei in klanten en opdrachtenpakket.’

Verouderd

In zijn brief blijkt verder dat de it-huishouding van EZ nog steeds de gevolgen ondervindt van de samenvoeging in oktober 2010 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het toenmalige ministerie van Economische Zaken. Zo moesten in de bedrijfsvoering de ict-systemen van beide ministeries worden geharmoniseerd tot een nieuw ict-landschap en alle beleidsmedewerkers dezelfde werkplekomgeving krijgen. ‘De modernisering ervan is om die reden uitgesteld’, schrijft Kamp.

Verder stelt hij dat door opeenvolgende fusies bij de uitvoeringsorganisaties, met name bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), complexe ict-landschappen ontstaan. ‘Sanering daarvan is een ingewikkeld proces dat nog volop gaande is. De organisatorische veranderingen blijken op ict-vlak een operatie tot gevolg te hebben die meerdere jaren in beslag neemt en een flink beslag heeft gelegd op de beschikbare menskracht en ict-budgetten.’

Innovatie

Maar er is ook oog voor vernieuwing. Zo wijst Kamp erop dat op het gebied van digitale voorzieningen die ondernemers en burgers ondersteunen in hun contacten met de overheid, EZ werkt aan de aanleg van de zogeheten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en voorzieningen uit het programma eDienstverlening in de Uitvoering (EDU). In de bestaande voorzieningen wil het ministerie meer samenhang brengen door deze te ontwikkelen tot ‘MijnOverheid voor Ondernemers’. Daarnaast werkt RVO.nl aan een verbeterde ondersteuning van digitale klantcontacten.

Andere vernieuwingsprojecten zijn de Gecombineerde Opgave voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, waarmee agrarische ondernemers digitaal gegevens aan de overheid leveren, het programma Gamma van Agentschap Telecom (het digitaal aanbieden van de producten en diensten van het agentschap), het programma Waarnemen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (nieuwe manier voor het inwinnen van gegevens) en de vernieuwing van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: computable.nl, 31 januari 2017
[/intro]