Op weg naar de rechtmatigheidsverantwoording via onze Quick Scan Rechtmatigheid (QSR)

door drs. Gerrit Goud RA 

Vanaf 2022 dienen gemeenten via een rechtmatigheidsverklaring verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het verslagjaar 2021. In mijn gesprekken met gemeenten krijg ik veel vragen zoals, hoe krijg ik snel in beeld waar mijn organisatie staat als het gaat om interne beheersing? Waar beginnen we? En vooral hoe pakken we het aan om op tijd klaar te zijn? Vorige maand heeft Key2Control daarom de QuickScan Rechtmatigheidsverantwoording (QSR) geïntroduceerd, speciaal voor gemeenten. Deze QSR geeft de afdeling concerncontrol inzicht op maat in hun eigen transitie naar rechtmatigheidsverantwoording en biedt direct een perspectief op basis van een stappenplan om dat tijdig te organiseren.

De QSR is opgebouwd uit ca 70 vragen. Deze vragen worden in een workshop van één dagdeel gezamenlijk besproken en beantwoord. Aan het einde van de workshop is direct een eerste resultaat (grafisch) zichtbaar waar de organisatie staat op het gebied van interne beheersing. Enkele dagen na de workshop wordt een managementrapportage opgeleverd met daarin een uitgebreide argumentatie op de scores voorzien van een eerste conclusie. Dit rapport is een belangrijke eerste stap naar de rechtmatigheidsverantwoording. Het rapport biedt voldoende aanknopingspunten voor vervolgstappen met aandacht voor de directie, het college en de raad en is voorzien van een heldere toelichting op de onderdelen van interne beheersing.

Afgelopen maand zijn direct al enkele QSR’s uitgevoerd en is de eerste rapportage al opgeleverd.

“De directe meerwaarde voor mij is dat ik nu iets in handen heb waarmee ik een concreet gesprek kan aangaan met directe en College om een visie en ambitiedocument op te stellen rondom interne beheersing.”

Concerncontroller (Gemeente 58.000 inwoners)

De voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording is het halve werk. De QSR stelt de concerncontroller in staat het tijdspad naar een implementatieplan te verkorten zodat meer tijd beschikbaar is voor de daadwerkelijke implementatie. Voor de concerncontroller waar het initiatief ligt voor het treffen van voorbereidingen, is de QSR bij uitstek een handig hulpmiddel. Bent u geïnteresseerd in onze QSR en ook in de te nemen vervolgstappen en wilt u meer weten, bel dan gerust voor een afspraak. Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.