Webinar Grip op financiële rechtmatigheid

Over het verslagjaar 2023 moet ook jouw organisatie in de jaarrekening verantwoording afleggen over de financiële rechtmatigheid. Het dagelijks bestuur/college van B&W dient hiervoor een rechtmatigheidsverklaring op te leveren waarmee bestuurlijk verantwoording kan worden afgelegd aan het algemeen bestuur/de gemeenteraad over de financiële rechtmatigheid. Deze rechtmatigheidsverklaring is onderdeel van de jaarrekening die de accountant controleert. Het rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring vervalt. Het bestuur moet kunnen steunen op een adequaat functionerend intern beheersingssysteem om primair te waarborgen dat jouw organisatie bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je de financiële rechtmatigheid snel kunt organiseren en binnen enkele maanden écht concrete resultaten kunt laten zien. De verantwoording van de financiële rechtmatigheid gaat over uiteenlopende bedrijfsprocessen. Het beschrijven van die processen is voor elke individuele organisatie monnikenwerk. In de Key2Control software is dat werk allemaal al gedaan en zijn bedrijfsprocessen standaard beschikbaar. Diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gebruiken deze normenkaders al enkele jaren om de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afleggen. Diverse accountants hebben inmiddels een positief oordeel afgegeven. Je kunt dus meteen aan de slag.

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien, gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de inhoud borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We tonen hoe financiële rechtmatigheid in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De concerncontroller, businesscontroller, domein- of teamcontroller, specialisten AO/IC, VIC, manager bedrijfsvoering en interne auditor.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt gebruiken om de financiële rechtmatigheidsverantwoording via de PDCA-cyclus te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere organisaties al hebben opgedaan met de financiële rechtmatigheidsverantwoording in de Key2Control software.
  • Hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals om op bedrijfsprocesniveau een rechtmatigheidsoordeel te kunnen afgeven.

Aanmelden webinar Grip op financiële rechtmatigheid

Donderdag 25 april
11.00-12.00 uur