Webinar 30 november: Normenkader ICT Leveranciersmanagement

Overheidsorganisaties besteden veel uit aan externe ICT-leveranciers en providers. Dat heeft voordelen, maar uitbesteden kan ook leiden tot het ontbreken van overzicht, verspilling van middelen en het onbedoeld introduceren van veel risico’s en afhankelijkheden. Het beheersen van ICT-Leveranciersmanagement is daarom een absolute must voor elke overheidsorganisatie. Op 30 november geven we hierover het webinar ICT-Leveranciersmanagement: Hoe kun je ‘in control’ komen als overheidsorganisatie?

Waar gaat het webinar over?

Door het inrichten van ICT-Leveranciersmanagement in de organisatie, kun je als gemeentelijke organisatie weer regie voeren en belangrijker nog: interne beheersing doorvoeren en op termijn ook aantonen dat je “in control” bent. Tijdens dit webinar praten we je in 60 minuten bij over de manier waarop je met de Key2Control software snel aan de slag kunt met het normenkader ICT Leveranciersmanagement, gebaseerd op het boek “Reset de gemeentelijke ICT”. De meeste eisen uit het controleraamwerk zijn procesgericht en preventief van aard en bieden houvast om grip op het ICT-Leveranciersmanagement te behouden. Tijdens het webinar vertellen we hoe je op een snelle en efficiënte manier kunt aantonen dat dit proces ‘in control’ is.

Wat laten we zien?

We laten zien hoe overheidsorganisaties met behulp van het normenkader de integrale beheersing voor ICT-Leveranciersmanagement kunnen organiseren. Dankzij deze aanpak realiseer je als organisatie een aantoonbare verbetering op de uitvoeringskwaliteit van het inkoop- en aanbestedingsproces en het managen van ICT-leveranciers relaties. De geïntegreerde aanpak en inzet van software zorgt ervoor dat de uitvoeringskwaliteit wordt verhoogd en de uitvoeringsprocessen aantoonbaar in control zijn. We laten zien hoe de informatie geborgd wordt in het normenkader en hoe deze informatie op een eenvoudige manier gedeeld kan worden met andere belanghebbenden, waaronder: de proceseigenaar, CISO, privacy officer, functionaris gegevensbescherming, concerncontroller, directie, het bestuur en de accountant.

Voor wie is dit interessant?

De CISO, privacy officer, functionaris gegevensbescherming en de concerncontroller.

Na een uur weet je:

  • Hoe je al overheidsorganisatie op een procesgerichte en preventieve manier grip krijgt op je leveranciersrelaties.
  • Op welke manier je aantoonbaar maakt dat je ICT-leveranciers bijdragen aan een stabiele (ICT) beheersorganisatie.
  • Hoe je als organisatie een aantoonbare verbetering realiseert op de uitvoeringskwaliteit van het inkoop- en aanbestedingsproces.

Aanmelden webinar ICT-Leveranciersmanagement

Meer weten?

Wil je meer weten over ICT-Leveranciersmanagement én het kwaliteitssysteem?