Webinar Grip op auditmanagement

Elke organisatie moet verantwoording afleggen. De behoefte om dit slim, efficiënt én integraal te organiseren neemt toe omdat er steeds meer en steeds vaker wordt gevraagd om audits of andere vormen van externe verantwoording. Veranderende wet- en regelgeving, digitalisering en toenemende verantwoordingsdruk vanuit de samenleving zijn hiervan de oorzaak. De financiële rechtmatigheidsverantwoording en de wijzigingen als gevolg van het doorontwikkeld horizontaal toezicht (DHT) door de Belastingdienst zijn de meest actuele voorbeelden op dit moment. Vandaar dat Key2Control in samenwerking met diverse klanten in 2021 een auditmodule heeft ontwikkeld. Begin 2022 is deze module beschikbaar gekomen en inmiddels wordt deze module door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gebruikt.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we meer over de mogelijkheden van de auditmodule. Ook gaan we in op de vraag wat de échte meerwaarde is van de auditmodule in het integrale interne beheersingsproces. Natuurlijk demonstreren we ook de werking van de auditmodule die volledig is geïntegreerd met de risicomodule en de basismodule.

Wat laten we zien?

We laten zien hoe de auditmodule in de Key2Control software tijdrovende handelingen vereenvoudigt, zoals dossieropbouw, het maken van een intern controle plan, controlememorandi en rapportages. Ook helpt de auditmodule om de basis voor de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording en het In Control Statement (ICS) eenvoudiger te organiseren. De auditmodule wordt nú vooral ingezet ter ondersteuning van de verbijzonderde interne controle (VIC) maar kan óók worden ingezet ter ondersteuning van andere interne auditwerkzaamheden bijvoorbeeld informatiebeveiliging en privacybescherming.

Voor wie is dit interessant?

??

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt inzetten om tijdrovende handelingen te vereenvoudigen.
  • Op welke manier de auditmodule helpt bij het organiseren van het In Control Statement.
  • Welke ervaringen andere organisaties al hebben opgedaan met de auditmodule van Key2Control.

Aanmelden webinar Grip op auditmanagement

Donderdag 4 juli
11.00-12.00 uur