Webinar 5 oktober: Grip op Bedrijfscontinuïteit management

Bedrijfscontinuïteit is mede als gevolg van COVID-19 op de bestuurlijke agenda gekomen omdat deze crisis de strategische doelstellingen in gevaar brengt. Doelstellingen waarvoor de directe en het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk zijn. Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) raakt echter jouw hele organisatie en komt in vele hoedanigheden voor. Vanuit het domein van informatiebeveiliging is BCM vooral gericht op het beschikbaar houden van digitale informatie onder alle omstandigheden. Maar ook maatregelen ter voorkoming van langdurig stroomuitval of brandpreventie, het beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel en de veiligheid van.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je de Key2Control software kunt inzetten als BCMS (Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem) en onderdeel maakt van een integraal intern beheersingsproces. Bedrijfscontinuïteit is essentieel wanneer jouw organisatie van de ene op de andere dag te maken krijgt met een buitengewone onstabiele en complexe situatie. Een situatie die de strategische doelstellingen, reputatie en uiteindelijk het voortbestaan van jouw organisatie bedreigen. De gevolgen kunnen zeer schadelijk zijn als de indruk bestaat dat jouw organisatie heeft nagelaten zich voor te bereiden of er niet in geslaagd is een crisis te beheersen of ervan te herstellen. De Key2Control software organiseert de interne beheersing, verbetering en verantwoording van BCM op een praktische wijze in de PDCA cyclus.

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de “inhoud” borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We tonen hoe BCM in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De manager bedrijfsvoering, concerncontroller, businesscontroller, CISO, en FG met een focus op een integrale aanpak van BCM voor jouw organisatie.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt inzetten als BCMS en de PDCA-cyclus gebruikt om BCM integraal te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere gemeenten hebben al hebben opgedaan met het BCMS in de Key2Control software.
  • Best practices en tips over hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals

Aanmelden Webinar Grip op bedrijfscontinuïteitsmanagement

Donderdag 5 oktober
11.00-12.00 uur

Tags: