We verwelkomen gemeente Valkenburg aan de Geul

We zijn trots én blij gemeente Valkenburg aan de Geul te mogen verwelkomen als nieuwe klant van Key2Control!

Na uitgebreide marktconsultatie en via een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente geconcludeerd dat Key2Control past bij de ingezette groei naar een stabiele beheersorganisatie op het gebied van financiële rechtmatigheid.

Rechtmatigheidsverklaring

Het college van B&W van gemeente Valkenburg aan de Geul is verplicht om in de jaarrekening verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de financiële rechtmatigheid in een eigen rechtmatigheidsverklaring. Deze verklaring wordt onderdeel van de jaarrekening die de accountant controleert. Daarmee komt het afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant te vervallen. Dat betekent dat het noodzakelijk is om hiervoor een intern beheersingsproces op te zetten, in te richten en te borgen. Gemeente Valkenburg aan de Geul wil dit proces ondersteunen met software om de financiële rechtmatigheid efficiënt en effectief te organiseren.

Na een inspirerende trainingsdag om kennis te maken met de Key2Control software is de samenwerking bevestigd door Mat van Delden (concerncontroller gemeente Valkenburg aan de Geul) en Bart Suers (directeur Key2Control).

Welkom gemeente Valkenburg aan de Geul.

Ben je benieuwd wat Key2Control kan betekenen voor jouw organisatie?
We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek altijd van toegevoegde waarde is.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.