1 op 10 organisaties klaar voor EU-privacywet

Eén op de tien Nederlandse organisaties zegt klaar te zijn voor nieuwe Europese privacywetgeving. Tweederde bereidt zich actief voor op de EU-verordening, een kwart is nog niet met de voorbereiding gestart. Die organisaties lopen het risico om in tijdsnood te komen, aldus adviesbureau PwC.

Dat blijkt uit het periodiek Privacy Governance-onderzoek van adviesbureau PwC onder ruim tweehonderd organisaties in Nederland. De publicatie van die uitkomsten viel samen met de jaarlijkse Internationale Dag van de Dataprivacy, die op zaterdag 28 januari 2017 plaatsvond.

PwC licht toe dat per 25 mei 2018 organisaties moeten overschakelen op de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Verschillen tussen wetgeving in de verschillende lidstaten komen te vervallen. Tot die tijd moeten organisaties in Nederlands zich houden aan de nu geldende privacyrichtlijnen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Security- en privacyspecialist bij PwC, Bram van Tiel: ‘Hoewel mei 2018 nog ver weg lijkt, zullen veel organisaties de resterende tijd hard nodig hebben om de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen door te voeren. Zo moeten organisaties straks meer inzicht geven in dataverwerking, verantwoordelijken op privacygebied benoemen en zogenoemde privacy by design en privacy by defaultprincipes doorvoeren. Ook krijgt iedereen het recht om vergeten te worden.’

Datelek melden

PwC wijst erop dat de AVG verder strenge regels bevat rondom het melden van datalekken. ‘Organisaties moeten vanaf mei 2018 datalekken melden in een register en een procedure hebben hoe ze met datalekken omgaan, inclusief communicatieplan. Opvallend is dat slechts 58 procent de nu geldende regels voor het melden van datalekken heeft ingevoerd. Dat percentage ligt weliswaar significant hoger dan vorig jaar (16 procent), maar dat betekent dat er nog steeds veel bedrijven zijn die boetes tot 820.000 euro riskeren. Die boetes kunnen vanaf mei 2018 oplopen tot twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet.’

Een minderheid (44 procent) van de ondervraagde organisaties heeft nog nooit een datalek gemeld. Van Tiel: ‘We weten dat het percentage dat slachtoffer is geweest van cybercrime hoger ligt. Veel organisaties weten niet precies wat een datalek is en wanneer ze de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen, zoals klanten, moeten informeren.’

Bewerkersovereenkomt

Uit het onderzoek blijkt verder dat 90 procent van de ondervraagde organisaties inzichtelijk heeft welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt, echter slechts 35 procent documenteert de verwerkingen. Het gebruik van bewerkersovereenkomsten is licht gestegen naar 70 procent (in 2015 was dit 60 procent), maar de helft daarvan controleert deze overeenkomsten daadwerkelijk op naleving. 29 procent vindt de eigen organisatie (zeer) volwassen op het gebied van privacy. Driekwart (in 2015 was dit 50 procent) heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in privacy compliance. De verwachting van PwC is dat de investeringen in aanloop naar de EU-verordening zullen toenemen.

 [intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: computable.nl, 30 januari 2017
[/intro]