11 mei: webinar Grip op Digitale Duurzaamheid

Een gezamenlijk initiatief van Key2control en eSpecialisten.

In 2005 verscheen een alarmerend rapport over het digitaal beheer van verantwoordingsinformatie bij de overheid met de veelzeggende titel “Een dementerende overheid?” Daarin wordt klip-en-klaar gesteld dat er een gat in ons collectieve geheugen is ontstaan omdat overheidsorganisaties al ruim 30 jaar aan het digitaliseren zijn, zonder goed te hebben nagedacht over het blijvend kunnen ontsluiten van die gegevens. Er vindt weinig tot geen onderhoud plaats om digitale informatie leesbaar, interpreteerbaar en toegankelijk te houden waarbij vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag geborgd is. Het blijkt ook lastig om het besef en bewustzijn te ontwikkelen om de problematiek van het beheer van digitale informatie aan de orde te stellen. Dit was in 2005.

In februari 2021 verscheen opvallend genoeg een nieuwe analyse over de informatiehuishouding bij de overheid genaamd “Een dementerende overheid 2.0”. Nog steeds blijkt inzicht over de stand van digitale informatie, de toegankelijkheid, volledigheid en authenticiteit van overheidsinformatie onder druk staan en het onduidelijk blijft welke informatie bewaard dient te worden en welke informatie vernietigd had moeten worden, zo staat te lezen in de samenvatting.

 

Digitale duurzaamheid
Digitale duurzaamheid garandeert authenticiteit, vindbaarheid, toegankelijkheid, leesbaarheid, interpreteerbaarheid, herbruikbaarheid en volledigheid van informatie. Echter wat komt er bij kijken om digitale duurzaamheid vorm te geven? Waar moet je beginnen? Daarover gaan we in gesprek.

 

Programma:
Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.05 Voorstelronde door Kees Groeneveld (especialisten) en Bart Suers (Key2control)

13.05 – 13.20 Hoe krijg je grip op Digitale duurzaamheid?

13.20 – 13.30 Hoe ziet het kwaliteitssysteem en normenkader eruit?

13.30 – 13.45 Hoe verloopt de implementatie?

13.45- 14.00 Ruimte voor vragen

 

Lukt het niet om op 11 mei aan te sluiten?
Deze webinar wordt op 1 juni herhaald.

 

Wie zijn wij?
Key2Control ontwikkelt software voor interne beheersing die bijdraagt aan het verlagen van de verantwoordingslast.

eSpecialisten begeleidt gemeenten, waterschappen, provincies, centrale overheden met vervangingsbesluiten, marktverkenningen en aanbestedingen eDepots en het digitaal duurzaam werken.

Gezamenlijk hebben eSpecialisten en Key2control een aanpak en normenkader voor Digitale Duurzaamheid ontwikkeld.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]