Bereken jouw besparing met AI gedreven bespaarcalculator

De aanschaf van Key2Control software is een verantwoorde investering in jouw interne beheersorganisatie. Die meerwaarde maken we graag concreet. Daarom ontwikkelden we de bespaarcalculator. Met deze calculator kun je zelf eenvoudig berekenen hoeveel geld jouw organisatie kan besparen met de inzet van de Key2Control software. De eerste calculator die we ontwikkeld hebben is gericht op het informatiebeveiligingsproces, later dit jaar volgen calculators voor andere thema’s. Om de kostenbesparing aan te tonen maken we gebruik van AI. Hoe? Dat leggen we graag uit.

Met behulp van AI kunnen we aantonen hoe hoog de kostenbesparingen zijn die voortkomen uit het gebruik van de Key2Control SaaS GRC-software:

Data-analyse en benchmarking

AI heeft voor de bespaarcalculator een groot aantal financiële gegevens geanalyseerd om een basislijn vast te stellen van de huidige kosten die gepaard gaan met GRC-processen. Dit omvat kosten gerelateerd aan personeel, nalevingsboetes, auditprocessen en eventuele bestaande softwareoplossingen. Door een duidelijke basislijn vast te stellen, worden eventuele kostenbesparingen van de Key2Control software meetbaar en aantoonbaar.

Automatisering van GRC-processen

Een van de belangrijkste manieren waarop SaaS GRC-software kosten kan verlagen, is door het automatiseren van repetitieve en tijdrovende taken. AI heeft geholpen bij het identificeren van de meest tijdrovende taken die momenteel handmatig bij organisaties worden uitgevoerd. Als gevolg van dit inzicht kon ook realistisch berekend worden hoeveel tijd en middelen worden bespaard zodra deze taken zijn geautomatiseerd.

Detectie en beheersing van risico’s

AI-algoritmen kunnen potentiële nalevings- en beveiligingsrisico’s voorspellen door historische gegevens te analyseren. Door deze risico’s te voorkomen, kunnen bedrijven kostbare boetes en straffen vermijden, evenals de indirecte kosten die gepaard gaan met reputatieschade. AI kan de besparingen kwantificeren door de voorspelde kosten van deze risico’s te vergelijken met de daadwerkelijke resultaten na implementatie van de Key2Control software. Deze mogelijkheid van AI hebben we in de huidige bespaarcalculator niet toegepast, maar voegen we wellicht in de toekomst toe om de besparing nog gedetailleerder in beeld te kunnen brengen.

Optimalisatie van naleving

Tijd en middelen die nodig zijn voor nalevingsactiviteiten kunnen worden verminderd dankzij AI omdat kunstmatige intelligentie de efficiëntie van nalevingsprocessen kan analyseren en optimalisaties suggereren. Deze inzet van AI voor de bespaarcalculator kan leiden tot directe kostenbesparingen in termen van verminderde behoefte aan externe consultants, auditors en VIC uren.

Uiteindelijke ROI-berekening

Door al deze punten te integreren in de bespaarcalculator, heeft AI geholpen bij het berekenen van het rendement op investeringen (ROI) van het implementeren van Key2Control software. Kunstmatige intelligentie heeft hierbij rekening gehouden met de initiële investering, lopende kosten en vergelijkt deze met de kostenbesparingen van procesefficiëntie, risicobeheersing en nalevingsoptimalisaties om een duidelijk beeld te presenteren van de financiële voordelen.