Baseline informatieveiligheid Overheid (BIO) nu operationeel in ISMS Key2Control

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een normenkader voor alle overheden. De BIO beoogt de beveiliging van informatie(systemen) bij alle bestuurslagen en bestuursorganen van de overheid te bevorderen, zodat alle overheidslagen erop kunnen vertrouwen dat onderling uitgewisselde gegevens, in lijn met wet- en regelgeving, passend beveiligd zijn. De BIO helpt management en proceseigenaren bij het nemen van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van informatiebeveiliging.

De BIO wordt formeel pas van kracht in 2020. Door het nu reeds opnemen van de BIO in het Key2Control ISMS biedt Key2Control overheids organisaties de mogelijkheid om al dit jaar inzicht te krijgen in de stand van zaken. Men kan nu reeds een GAP analyse uitvoeren en zich effectief voorbereiden op 2020. Uiteraard blijft gedurende het jaar 2019 de BIG beschikbaar als instrument voor het borgen van het kwaliteitsproces (PDCA)

#ISMS #Key2Control #BIO #informatiebeveiliging