Concerncontroller Gemeente: “We hebben nu zicht op het ‘In Control’ zijn.”

De concerncontroller, van Gemeente Landgraaf, Jules Smolenaars, stelt het college in staat om bij de verantwoording van de jaarrekening een brede in control verklaring af te geven. Dat gaat verder dan de verplichte financiële rechtmatigheidsverantwoording die het college moet afgeven aan de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarrekening. Daarvoor was het noodzakelijk om een visiedocument door het college te laten vaststellen. Fundamenteel in de langetermijnvisie van Gemeente Landgraaf is het kunnen afgeven van een volledige integrale in control verklaring.

Deze video laat de aanpak van Gemeente Landgraaf zien en de voordelen volgens de concerncontroller worden uitgelicht.

Concerncontroller over aanpak rechtmatigheidsverantwoording

In 2021 organiseerden Gemeente Landgraaf en Key2Control een gezamenlijk webinar over Grip op rechtmatigheid.
Meer informatie en het webinar terugkijken:

Webinar terugkijken