Terugblik webinar Grip op financiële rechtmatigheid

Op 25 april gaven we het webinar Grip op financiële rechtmatigheid. Het rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring vervalt. Het bestuur moet kunnen steunen op een adequaat functionerend intern beheersingssysteem om primair te waarborgen dat jouw organisatie bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft.

Wat hebben we laten zien tijdens het webinar?

We hebben een pragmatische aanpak laten zien, gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de inhoud borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We toonden hoe financiële rechtmatigheid in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Terugblik webinar

In de terugblik delen we de belangrijkste punten en onderwerpen uit het webinar:

Terugblik Webinar Grip op financiële rechtmatigheid 

Webinar Grip op financiële rechtmatigheid

Het webinar vond plaats op donderdag 25 april van 11.00-12.00 uur.

Heb je interesse in dit onderwerp?
Lees onze blogs of neem contact met ons op

Deelnemen aan andere webinars?

Webinarkalender