Nieuw normenkader: het Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding

Verbeteringen doorvoeren in de informatiehouding kan niemand alleen. Je moet het samen doen. Het nieuwe Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding helpt daarbij. Het Dialoogmodel initieert en faciliteert het gesprek tussen informatieprofessionals en ambtenaren ‘in de lijn’. De Key2Control software wordt ingezet zodat consultants uniform en efficiënt kunnen werken. Op basis van de uitkomsten kunnen verbeteracties worden gedefinieerd.

Nieuw normenkader: het Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding

Onze businesspartner Doxis Informatiemanagers is de specialist in het optimaliseren van de informatiehuishouding. Het Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding helpt bij het gezamenlijk doorvoeren van verbeteringen in de informatiehuishouding. Hiervoor wordt het gesprek tussen informatieprofessionals en ambtenaren ‘in de lijn’ geïnitieerd en gefaciliteerd. De Key2Control software ondersteunt deze werkwijze en dankzij de heldere rapportages kunnen verbeteracties worden gedefinieerd. 

Michiel Rijneke, directeur Doxis : “We zetten wat mij betreft een belangrijke stap. Het vakgebied is lang niet altijd makkelijk te begrijpen. Niet voor de informatieprofessional; laat staan voor managers en mensen ‘in de lijn’. Met het dialoogmodel faciliteren we én het gesprek én checken we meteen de erkende normenkaders. Samenwerken begint met de dialoog!”

Verbinding tussen informatieprofessionals en lijnorganisatie 

Doordat het Doxis Dialoogmodel het vakgebied in eenvoudige taal uitleg, wordt een brug geslagen tussen informatieprofessionals en lijnorganisatie. Deze verbinding stimuleert en faciliteert het gesprek. Het op orde krijgen van de informatiehuishouding is namelijk geen eenvoudige klus. Samen optrekken om informatie goed te beheersen is juist zo enorm belangrijk om de dienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking begint met een goede dialoog: wat is belangrijk voor jou en is belangrijk voor mij? Hierbij helpt het Doxis Dialoogmodel. Tegelijkertijd toetst het model via erkende normenkaders of de informatiehuishouding voldoet aan de geldende normen. Met behulp van de normenkaders in de Key2Control software, wordt het gesprek gefaciliteerd onderbouwd met rapportages en monitoring en is zelfs de opvolging helder in beeld.  

Bart Suers, directeur Key2Control: “Doxis zet met haar eigen Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding een nieuwe standaard voor het gebruik van het verplichte kwaliteitssysteem voor informatiebeheer. Dit normenkader benadrukt het belang van samenwerking om een duidelijke samenhang te creëren zodat beheersing kan worden aangetoond en kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. Dat is ook exact waar de Key2Control-software in faciliteert bij uiteenlopende interne beheersingsvraagstukken. Ook informatiemanagement en archivering behoort tot die categorie.”

Het Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding in de Key2Control software levert concreet op: 

  • Gezamenlijk inzicht in en begrip over de status van de informatiehuishouding.
  • Draagvlak voor de door te voeren verbeteringen.
  • Een (tekstuele en visuele) rapportage in de Key2Control software met bijv. een meting en gap analyse.
  • Inzicht of wordt voldaan aan normenkaders zoals KIDO, DUTO etc.
  • De mogelijkheid om grip te krijgen op de continue verbetering met inzet van een online platform.
  • Borging van kennis over de eigen organisatie op een gestandaardiseerde en toegankelijke wijze.

Interesse? 

Ben je benieuwd wat het Doxis Dialoogmodel Informatiehuishouding kan betekenen voor jouw organisatie? Meer informatie kun je vinden op de website van Doxis.

Ook wij gaan graag persoonlijk in gesprek om de mogelijkheden en meerwaarde voor jouw organisatie samen te ontdekken. Neem zeker contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.