Geen focus op toezicht bij functionaris databescherming

Uit onderzoek van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) blijkt dat het merendeel van de Nederlandse functionarissen gegevensbescherming (FG’s) zich vooral bezighoudt met advies en begeleiding. Ze geven mindere mate invulling aan hun toezichthoudende verantwoordelijkheid.

Het onderzoek, een digitale enquête, vond eind augustus plaats onder ruim 215 FG’s waarbij werd gevraagd naar hun werk en functioneren. Onder hen werkt 82% bij een overheid gerelateerde-organisatie. Qua achtergrond is 93% hoogopgeleid (hbo/wo-niveau), waarvan ruim de helft een juridische opleiding heeft. Ook heeft 78 % al ruim tien jaar werkervaring.

De meeste FG’s rapporteren, in de rol van senior medewerker, rechtstreeks aan een bestuur of algemeen directeur. Hierbij ontvangen ze voldoende ondersteuning vanuit bestuurders, maar 94% van de FG’s geeft aan niet te beschikken over structureel budget. De functie wordt veelal op deeltijdbasis uitgevoerd.

AVG
Vanuit de AVG worden de functionarissen geacht ‘professioneel, deskundig en onafhankelijk’ te zijn. De onafhankelijke positie lijkt volgens het onderzoek goed te lukken. Aan de deskundigheid wordt vanuit de AVG geen specifieke eisen gesteld, iets dat geldt voor zowel de beroepsregistratie als voor de beschikbare opleidingen. De professionaliteit kan breed worden ingevuld. Veel FG’s hebben daarom één of meer medewerkers waarmee ze nauw samenwerken. In het verlengde hiervan blijkt er binnen de beroepsgroep grote behoefte te bestaan aan onderling contact, intervisie en sparren.

Externe ondersteuning zoeken de ge-enquêteerden vooral bij het CIP en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De ondersteuning vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt belangrijke gevonden, maar blijkt voor verbetering vatbaar: 45% vindt de website van de AP te weinig informatief en slechts 17% is van mening dat vragen adequaat worden afgehandeld.

Bron: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/management/6525876/250449/functionaris-gegevensbescherming-focust-op-advies.htm