Gemeente Alkmaar door stof na datalekken

De gemeente Alkmaar blijkt twee jaar lang inbreuk op de privacy te hebben gepleegd bij het publiceren van informatie in de Staatscourant.

Door een menselijke fout werd ook het Burger Service Nummer (BSN) van Alkmaarders gepubliceerd op internet.​Van die informatie kunnen criminelen misbruik maken. Het betrof vooral gehandicaptenparkeerplaatsen (gpp’s) die werden opgeheven door overlijden. Dergelijke ’verkeersbesluiten’ moeten openbaar worden gemaakt.oor een menselijke fout werd ook het Burger Service Nummer (BSN) van Alkmaarders gepubliceerd op internet.

Geen respons

Het burgerservicenummer vervangt het sofinummer. Met het nummer wordt alle overheidsinformatie -van belastingaangifte tot strafblad- aan elkaar gekoppeld.

Particuliere organisaties mogen het daarom niet gebruiken. Een uitzondering is gemaakt voor de zorg. Het mag door elke overheidsinstantie gebruikt worden, zolang het maar niet openbaar gemaakt wordt.

De misser werd ontdekt door Alkmaarder Douwe Woudhuizen, die een digitaal abonnement heeft op gemeentelijke publicaties in zijn wijk. Hij kaartte de zaak aan bij de gemeente, maar kreeg, behalve een ontvangstbevestiging, geen respons meer. ,,Ik zag op internet dat er wel actie werd ondernomen, maar tegelijk ook dat er nieuwe BSN-nummers gepubliceerd werden.’’

Omdat Woudhuizen niets meer hoorde, zocht hij het hogerop en mailde (vergeefs) rechtstreeks naar de burgemeester. Raadslid Dominique Dubois (OPA) sloeg wel aan en stelde schriftelijke vragen. Inmiddels zijn de eerste excuusbrieven namens het college verstuurd aan ’gedupeerden’. ,,We hebben direct na de eerste melding alles in het werk gezet om de datalekken te dichten’’, aldus een gemeentewoordvoerder.

 

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: Noordhollandsdagblad.nl, 20 februari 2017
[/intro]