Gemeente Landgraaf ver vooruit in de nieuwe aanpak rechtmatigheidsverklaring

Gemeente Landgraaf Grip op rechtmatigheid

– Persbericht Gemeente Landgraaf – 

Vanaf 2022 is niet meer de accountant, maar het college van B&W verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverklaring. Dit vraagt niet alleen om een aanpassing van het ‘controlesysteem’, maar ook om een andere manier van werken. De gemeente Landgraaf is, in samenwerking met Key2control en haar eigen accountant Qconcepts, al in een vroeg stadium begonnen om deze omslag te maken. Hun ervaringen hebben zij tijdens een Webinar op dinsdag 23 november gedeeld met meer dan 60 verschillende organisaties uit het hele land.

Nieuwe aanpak vraagt om andere manier van werken

Landgraaf heeft flinke stappen gezet om vanaf 2022 een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven. Zij hebben zowel de instrumentele kant aangepakt en een andere manier van werken (een gedragsverandering) in de organisatie ingevoerd. Hiervoor was en is er draagvlak nodig bij alle betrokkenen: raad, college, ambtelijke organisatie en accountant. Dit is een verantwoordelijkheid van managers en procesverantwoordelijken, met een nadrukkelijke rol voor de controllers en verbijzonderde interne controle.

Webinar

Alle ervaringen die zij tijdens dit traject hebben opgedaan hebben zij gedeeld tijdens eerdergenoemd Webinar. Aan de hand van gefilmde interviews met onder ander verantwoordelijk wethouder financiën Christian Wilbach en een interactief tafelgesprek waaraan door meer dan 60 verschillende organisaties uit het hele land en meer dan 120 mensen is deelgenomen, is de visie en de aanpak van Landgraaf voor het voetlicht gebracht.

Meer grip op de bedrijfsvoering

Het werkelijke doel van de rechtmatigheidsverklaring is dat de gemeentes in Nederland gestimuleerd worden om meer grip te krijgen op hun bedrijfsvoering. Grip die nodig is om je te kunnen houden aan de veelheid aan regels en procedures waar gemeentes nu eenmaal mee te maken hebben, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening. Na afloop van een jaar gaan gemeenteraad en college het gesprek aan met elkaar over het jaarverslag. Vanaf 2022 komt daar ook de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie bij.

In de Webinar is duidelijk geworden dat deze nieuwe verplichting eigenlijk niets nieuws is. Wethouder Christian Wilbach: ‘We moeten doen wat we eigenlijk altijd al moeten doen. Het enige verschil is dat je het moet aantonen. Landgraaf pakt dat aan door niet alleen te sturen op harde bureaucratische controlemaatregelen, maar vooral ook met behulp van risico-afweging, kennisdeling, opleiden en samenwerken dwars door de verschillende onderdelen in de organisatie. Voor mij als portefeuillehouder financiën betekent dit, dat ik gedurende het hele jaar, het hele proces, al inzichtelijk heb hoe de zaken ervoor staan. Verrassingen achteraf zijn er niet meer. Dat geeft mij handvatten voor degelijk bestuur en het gevoel van vertrouwen.’

Brede cyclische aanpak met Key2Control

Landgraaf kiest in dit traject voor een brede, cyclische en standaard aanpak. Dankzij die gestandaardiseerde aanpak, die ondersteund wordt vanuit het systeem Key2Control, is er geen extra capaciteit nodig om dit voor elkaar te krijgen. Wel kiest Landgraaf er bewust voor om de weg naar de zogenaamde bredere ‘in control verklaring’, stap voor stap af te leggen en de organisatie dus niet gek te maken met van alles en nog wat dat moet gebeuren.

‘Mooi meegenomen is het feit dat deze standaard aanpak ook uitstekend past binnen de modernisering van het fiscale toezicht. De bedrijfsvoering van de gemeente is voor onze burgers natuurlijk niet ‘sexy’. Op de eerste plaats staat altijd de dienstverlening naar de burger, maar we grijpen de kans die we nu hebben om onze bedrijfsvoering nog verder te verbeteren wel met twee handen aan’, aldus wethouder Wilbach.

Website Gemeente Landgraaf 

Webinar terugkijken?

Het webinar werd door de kijkers zeer hoog gewaardeerd met gemiddeld een 8.1. Het unieke aan dit webinar is dat feitelijk alle stakeholders aan bod komen. Van wethouder, concerncontroller, VIC, procesverantwoordelijke, tot leverancier én de accountant van de gemeente; iedereen komt aan het woord. Dat zorgde voor een afwisselend programma. Er werd steeds vanuit een ander perspectief gekeken waarbij eerst de theorie maar vooral de praktijk centraal stond. Elk perspectief werd concreet dankzij een inleidend filmpje, het gesprek aan tafel met deskundigen en de mogelijkheid voor deelnemers om vragen te stellen die aan tafel werden besproken.

Wil je het webinar terugkijken?
Vul dan onderstaand formulier in en ontvang van ons een persoonlijke link.

Aanvraag link Webinar

Naam(Vereist)