Helder boek: Grip op de AVG

Iedere ondernemer, elke organisatie weet het: vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Persoonsgegevens moeten aantoonbaar beschermd worden, zo luidt de kern van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat klinkt simpel, maar in de praktijk betekent het een wagonlading aan eisen, begrippen en bepalingen. Het boek ‘Grip op de AVG’ maakt u wegwijs in de nieuwe regelgeving. De auteurs voeren u systematisch door de verschillende onderdelen van de wet zoals de rechten van betrokkenen, het aantoonbaarheidsprincipe en risico-gebaseerde maatregelen. Een praktisch stappenplan maakt de uitgave compleet.

Grip op de AVG is geschreven door Natalja Krijgsman, Koen Versmissen en Jeroen Terstegge van Privacy Management Partners. Auteurs met jarenlange relevante ervaring over het onderwerp privacy. Zij kijken achter de regels en eisen en ondersteunen u bij het opstellen van een maatoplossing.

Praktisch werkboek

Bij het boek hoort een praktisch werkboek, geschreven door Koen Versmissen en Gerrit Goud van Key2Control. U vindt in het werkboek onder meer een overzicht van de controlepunten waar veel organisaties in hun privacy management op sturen. U kunt deze punten overnemen en aanpassen voor uw eigen organisatie. Daarnaast biedt deze uitgave een vragenlijst die bij uitstek geschikt is om een nulmeting te doen en te ontdekken hoe uw organisatie momenteel met privacy omgaat. En wat er moet veranderen. De verschillen tussen de huidige en toekomstige eisen voor gegevensbescherming worden helder.

Bij aanschaf van het werkboek Grip op de AVG ontvangt u gratis de sjablonen en handreikingen in een bewerkbaar word-format. Kijk voor meer informatie op www.privacymanager.nu

Privacymanager

De PrivacyManager is een methodiek ontwikkeld door Key2Control en Privacy Management Partners en  biedt concrete instrumenten en diensten bij de inrichting van integraal en effectief privacymanagement. Aan de hand van een stappenplan ontstaan bewustzijn en overzicht. Met de PrivacyManager zet u zelf beleidsdocumenten om in concrete implementatieplannen waarbij de verschillende rollen in uitvoering, toezicht en controle duidelijk worden bepaald. Uitvoeringskwaliteit van de afgesproken processen is hiermee geborgd. U bent zelf volledig in control.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Hartog (0657599235) van Key2Control. Ook bereikbaar via email: [email protected]