Hoe dragen toetsbare normenkaders bij aan consistentie, samenhang en afstemming?

In het Management Control Systeem (MCS) van Key2Control is veel aandacht voor het ontwikkelen van toetsbare normenkaders voor de publieke sector, vooral voor gemeenten. In eerdere blogs legden we uit wat normenkaders precies zijn, we lichtten toe wat de 6 grote voordelen van toetsbare normenkaders zijn voor jou en jouw organisatie én we beschreven hoe normenkaders bijdragen aan een hogere effectiviteit van risicomanagement. In dit artikel leggen we uit hoe toetsbare normenkaders bijdragen aan onderlinge consistentie, samenhang en afstemming.

Door Gerrit Goud

Ondersteuning governance dankzij toetsbare normenkaders

Governance richt zich voornamelijk op de verdeling van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het domein van interne beheersing. Vaak wordt hiervoor het drielijnenmodel ingezet. Toetsbare normenkaders fungeren hierbij als een lichtbaken of richtpunt voor alle spelers, volgens het drielijnenmodel. In dit veld behouden de spelers hun eigen verantwoordelijkheid, daarnaast streven ze gezamenlijk naar hetzelfde doel zoals vastgelegd in de normenkaders.

Toetsbare normenkaders dragen bij aan aansluiting eerste lijn

Veel organisaties hebben moeite om de eerste lijn te betrekken bij het interne beheersingsproces, wetende dat het meeste rendement wordt behaald uit de eerste lijn. Normenkaders bieden de mogelijkheid om hier een brug te slaan. Managers zijn immers gewend doelstellingen of targets te realiseren en normenkaders voorzien hierin. De eerste vraag die je stelt aan een manager van een bedrijfsproces op operationeel niveau in het kader van interne beheersing, is niet wélke risico’s er zijn, maar aan welke eisen voldaan moet worden. Met andere woorden, de kans op aansluiting vindt eerder plaats door te denken vanuit het realiseren van eisen dan te wijzen op risico’s.

Onderlinge consistentie, samenhang en afstemming dankzij toetsbare normenkaders

De eerste lijn is vooral betrokken bij zelfevaluaties gericht op het vaststellen van de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen aan de hand van normenkaders. Op basis van deze inzichten worden verbetertrajecten bepaald in overleg met de tweede lijn. De rol van de tweede lijn hierbij is ondersteunend en adviserend. De derde lijn maakt ook gebruik van deze normenkaders en selecteert daaruit normen (de scope) die relevant zijn voor het toetsen van de werking, vaak aangeduid als keycontrols. Rapportages vanuit de derde lijn sluiten daarmee beter aan op de belevingswereld van de eerste en tweede lijn vanwege de herkenbaarheid van de geselecteerde normen. In die zin zijn normenkaders een verbindende factor in het drielijnenmodel, die zorgt voor onderlinge consistentie, samenhang en afstemming, waardoor de governance beter tot zijn recht komt.

Interesse?

De voordelen van het gebruik van toetsbare normenkaders in combinatie met het MCS van Key2Control zijn enorm, variërend van kennisbehoud, kwaliteitsverbetering tot kostenbesparing op het gebied van interne beheersing.

Heb je interesse of wil je meer weten over het gebruik van onze normenkaders in het kader van interne beheersing? Neem zeker contact met ons op. We beschikken over voldoende referenties die een duidelijk beeld geven van het gebruik van normenkaders binnen het Key2Control MCS en de toegevoegde waarde voor jouw organisatie.