Implementatie ENSIA per 1 juli 2017 van start

De Stuurgroep ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft op donderdag 23 maart jl. officieel ingestemd met de implementatie van ENSIA per 1 juli 2017. De ministeries van BZK, I&M, SZW en de organisaties RvIG, Logius, BKWI, VNG/KING en ICTU hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de gestelde randvoorwaarden uit de evaluatierapporten van de pilot te realiseren.

Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

De invoering van ENSIA betekent dat alle gemeenten vanaf juli 2017 werken met één verantwoordingstool voor informatieveiligheid. Met ENSIA heeft het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid, kan het beter sturen op informatieveiligheid en kan het er verantwoording over afleggen aan de gemeenteraad.

Voorheen waren er aparte audits en verantwoording voor Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Met ENSIA legt een gemeente in één keer slim verantwoording af over informatieveiligheid. De verantwoording sluit aan bij de gemeentelijke P&C-cyclus en is in lijn met de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG). ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, I&M en SZW.

Informatie en contact

KING ondersteunt gemeenten bij het inrichten van het verantwoordingsproces en de implementatie van ENSIA. Meer informatie is te vinden op de website van KING. U kunt ook contact opnemen met KING via [email protected].

Voor vragen over de ENSIA-tool kunt u contact opnemen met ICTU via [email protected].

 

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: Kinggemeente.nl, 31 maart 2017
[/intro]