IT gemeente gaat burger meer geld kosten

De uitgaven die gemeenten aan IT besteden, stijgen gemiddeld per inwoner 7 euro.

De ICT-benchmark gemeenten van M&I Partners laat een trendbreuk zien. De afgelopen jaren lagen de kosten vrij stabiel tussen de 72 en 74 euro per inwoner.
Maar daar kwam in 2016 een einde aan. Meer uitgaven aan personeel en advies rond privacy en informatiebeveiliging zijn de belangrijkste redenen die Partners signaleert in de benchmark voor de kostenstijging.

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: AGConnect.nl, 1 november 2017.
[/intro]