Key2Control behaalt dubbele ISO-certificering

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere wet- en regelgeving. Door technologische mogelijkheden en digitalisering stellen diezelfde organisaties hogere eisen aan oplossingen om grip te hebben op actuele en veranderende wetgeving. Ook Key2Control heeft te maken met die veranderende vraag en hogere verwachtingen. We zijn daarom bijzonder trots om te melden dat Key2Control vanaf nu is gecertificeerd voor de ISO 9001 en ISO 27001. Deze prestatie erkent dat onze software, onze diensten en onze organisatie voldoen aan internationale kwaliteits- en informatieveiligheidseisen. Maar bij die erkenning horen natuurlijk ook verantwoordelijkheden richting onze klanten en businesspartners.

 

door Bart Suers

Kwaliteitsbewaking van onze bedrijfsvoering blijvend geborgd

Key2Control wil gecontroleerd en duurzaam groeien. En dat doen we al jaren succesvol bij overheidsinstellingen. De ISO 9001 norm stelt belangrijke voorwaarden aan die groei. Je moet simpel gezegd je zaken op orde hebben. Producten, diensten en service moeten betrouwbaar zijn. Om dat te realiseren moet aantoonbaar zijn dat klanten actief betrokken zijn bij verdere doorontwikkeling van de software. We moeten aantonen dat we de wensen en behoeften van onze klant écht begrijpen en daarop inspelen. De implementatie van deze norm heeft ons al veel gebracht. We evalueren en scherpen onze bedrijfsprocessen aan waardoor we een kwaliteitsslag hebben gemaakt in het identificeren, oplossen en voorkomen van fouten. Hierdoor zijn we slagvaardiger geworden en kunnen we stellen dat de uitvoeringskwaliteit geen toevallige uitkomst is. De hoge uitvoeringskwaliteit is dankzij duidelijke maatregelen en afspraken het resultaat van een goede interne beheersing. Dit is een continu verbeterproces. We practise what we preach: Plan-Do-Check.

Bescherming tegen informatiebeveiligings- en privacy risico’s blijvend geborgd

Dat informatiebeveiliging- en privacy binnen elke organisatie topprioriteit behoren te hebben zal niemand bagatelliseren. De recente hack bij VDL maakt dit weer pijnlijk duidelijk. Ter voorbereiding op ons certificeringstraject voor ISO 27001 hebben we binnen onze gehele organisatie de risico’s rondom informatiebeveiliging en privacy in kaart gebracht. De risico’s hebben we verlaagd door beheers- en verbetermaatregelen te implementeren. Onze software infrastructuur was natuurlijk al ISO 27001 gecertificeerd, maar nu is het gebrúik van onze software ook beoordeeld. We mogen met recht stellen dat de werking van ons ISMS in combinatie met de risicomodule in de Key2Control software voldoet aan alle certificeringseisen. Daarmee beschikken we over een bewuste, gestructureerde en veilige manier van werken en dat is veel meer dan enkel voldoen aan wet- en regelgeving. Beide certificeringen tonen onafhankelijk aan dat Key2Control de bedrijvingsvoering op orde heeft. Key2Control is aantoonbaar ‘in control’.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Zorgen voor een hogere kwaliteit van interne beheersprocessen. Dat is wat we doen.
Dagelijks helpen we overheids- zorg en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en MKB-bedrijven om de uitvoeringskwaliteit van hun bedrijfsprocessen te beheersen en verbeteren.

Wil je meer weten over onze aanpak of over de mogelijkheden van onze software?
Neem gerust contact met ons op. Wij geloven dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.