Key2Control en eSpecialisten bundelen kennis en expertise op ICT-gebied voor gemeenten.

Softwarebedrijf Key2Control, gespecialiseerd in het organiseren van integrale interne beheersing van de kwaliteit van informatieveiligheid en financiële rechtmatigheid gaat nauw samenwerken met eSpecialisten, adviespartner voor overheden bij het organiseren van de kwaliteit van de organisatie, processen en ICT. Samen bieden eSpecialisten en Key2Control een totaaltraject waarmee overheidsorganisaties een aantoonbare interne beheersing en duurzame kwaliteitsverbetering van specifieke bedrijfsprocessen kunnen realiseren.

eSpecialisten en Key2Control introduceren twee doelstellingenmodellen voor het borgen van de interne beheersprocessen voor inkoop- en aanbesteding van ICT en ICT-leveranciersmanagement in de software van Key2Control. De software en normenkaders vormen samen 2 belangrijke bouwstenen voor interne beheersing. Samen wordt daar ook advies- en begeleiding aan gekoppeld om van papier naar praktijk te komen. Het traject levert een solide aanpak op die gemeenten zelf kunnen uitvoeren met als resultaat onweerlegbare bewijslast over de eigen interne beheersing en integrale kwaliteitsverbetering van beide processen.

 

Wij merken in al onze gesprekken dat overheidsorganisaties en in het bijzonder gemeenten, steeds meer moeite hebben om de interne beheersing van hun organisatie, processen en ICT te managen als gevolg van de vele institutionele-, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen aldus Kees Groeneveld, directeur bij eSpecialisten. Wij werken net als Key2Control veel voor gemeenten en we ervaren beiden dat deze ontwikkelingen allemaal samen echt een verlammend effect hebben op het vermogen om dat allemaal goed te organiseren. Denk aan de Omgevingswet, Wet Open Overheid, Archiefwet 2021 en de Wet Verbijzonderde GGZ (WvGGZ) om er maar eens een paar te noemen. Er wordt nog altijd fors geïnvesteerd in mens en technologie en dan gaat het om publiek geld dat wel verantwoord moet worden.

Bart Suers, directeur publieke sector bij Key2Control vult aan. Uit het jaarlijks onderzoek door de Rijksoverheid over de uitkomsten van de verantwoording van gemeenten voor het verslagjaar 2018 blijkt, dat ruim 50 gemeenten geen goedkeurende verklaring kregen voor rechtmatigheid van hun accountant. Als je dan wat dieper inzoomt dan is de onderliggende oorzaak verassend genoeg niet altijd of alleen het sociaal domein. Bij 41 gemeenten bleek dat ze de regels voor Europese aanbestedingen niet correct hadden gevolgd, vaak zijn dit ook nog eens onrechtmatigheden in aanbestedingen van ICT. En dat is nogal wat als je beseft dat jaar op jaar de ICT-uitgaven per inwoner blijven stijgen. We praten nu al over ruim 1,5 miljard euro belastinggeld per jaar die gemeenten spenderen aan ICT.

Voor meer informatie:

Kees Groeneveld, [email protected]

Bart Suers, [email protected]

 

Over Key2Control
Key2Control stelt door haar aanpak en Cloud softwareoplossingen op het gebied van Governance, Riskmanagement & Compliance opdrachtgevers in staat zich continu én met succes aan te passen aan de snel veranderende wereld van morgen. Door op elk moment van de dag inzicht te hebben in, en verantwoording af te kunnen leggen vanuit, inzichtelijke interne beheersprocessen. Key2Control heeft haar jarenlange ervaring op het snijvlak van GRC, organisatiekennis, risicomanagement en techniek vertaald in concrete softwareoplossingen in de Cloud. Deze oplossingen ondersteunen elk gewenst beheersproces.

Over eSpecialisten
eSpecialisten is adviespartner voor overheden bij het organiseren van kwaliteit van de organisatie, processen en ICT op het gebied van ICT– standaarden, inkoop- en aanbesteden, leveranciersmanagement, impactanalyses en digitale duurzaamheid. Daarnaast levert eSpecialisten software voor blockchaintechnologie op het gebied van digitaal waarmerken en ondertekenen van documenten.