Komst Nationaal Cybertestbed dichterbij

De komst van een Nationaal Cybertestbed is dichterbij. Gemeente Den Haag nam een rapport waarin de nut en de noodzaak ervan beschreven zijn deze week in ontvangst. Diverse grote partijen hebben hun ‘commitment’ uitgesproken en zijn bereid om in toepassingen te investeren. Een testbed is een virtuele testomgeving.

Voorbereid zijn op cyberdreiging

Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunde het onderzoek, waar gemeente Den Haag om vroeg, financieel. The Hague Security Delta (HSD) en TNO voerden het uit. Het testcentrum moet uiteindelijk antwoorden bieden op verschillende vormen van cyberdreiging bij toenemende digitalisering. In een persbericht noemt de gemeente’Smart Cities’ en ‘Internet of Things’ als voorbeeld van digitalisering waarbij er sprake is van toenemende cyberdreiging. KPN, TNO en gemeente Den Haag gaan als eerste gezamenlijk investeren in concrete toepassingen van een Nationaal Cybertestbed, maar de ambitie is dat meer partijen aansluiten.

Samenwerking

Wethouder Ingrid van Engelshoven van de gemeente Den Haag nam, mede namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het rapport met de resultaten over het nut en de noodzaak van een Nationaal Cybertestbed in ontvangst.  ‘De veiligheid van digitaal verkeer moeten we zeker stellen. Voor burgers, bedrijven en overheden zijn er grote belangen mee gemoeid. We zien mogelijkheden om een Nationaal Cyber Testcentrum te ontwikkelen als bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken. De eerste stap in die samenwerking is nu gezet.’

Internationale voorbeelden

In diverse landen zijn al nationale security testcentra in werking, zoals de Verenigde Staten, Japan en Singapore. Volgens de initiatiefnemers in Nederland is digitale veiligheid een mondiaal issue. ‘De digitale infrastructuren in steden worden ‘slim’ en spelen in op de behoeften. Slimme thermostaten, sluizen en stoplichten die op afstand of met sensoren worden bediend en patiëntgegevens die real-time worden gedeeld zijn voorbeelden hiervan. Maar ook kleine apparaten die aan het internet worden gekoppeld. Helaas maakt deze digitaliseringsslag de maatschappij ook kwetsbaar voor cybercriminaliteit. De laatste tijd zien we hiervan mondiaal veel voorbeelden.’

KPN

Ook KPN heeft het belang van een Nationaal Cybertestbed onderschreven en denkt na over projecten en toepassingen op de korte termijn. Het bedrijf wil zijn landelijk dekkende LoRA Internet of Things netwerk koppelen aan het Nationaal Cybertestbed om daarmee slimme oplossingen te testen en te ontsluiten voor gebruik.

 

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: Binnenlandsbestuur.nl, 15 februari 2017
[/intro]