Noodplan voor Nederlandse kennis cybersecurity

 

Terwijl overheden van buurlanden dit jaar flink geïnvesteerd hebben in de academische capaciteit op gebied van cybersecurity,
blijft Nederland flink achter. Drie hoogleraren waarschuwen voor een ‘braindrain’ naar omliggende landen en publiceerden een noodplan
om de kennispositie van Nederland te redden.

Budgetten voor onderzoek steeds kleiner

De hoogleraren Herbert Bos, Michel van Eeten, Bart Jacobs zagen Duitsland afgelopen jaar een centrum voor cybersecurity opzetten waar
jaarlijks voor 50 miljoen aan vaste financiering wordt uitgegeven. Ze beschrijven in het noodplan hun verbazing over een gebrek aan Nederlandse
investeringen. ‘Wat doet Nederland? Het korte antwoord: nagenoeg niets. Al sinds 2014 is er geen nationale cybersecurity call for proposals
van NWO meer geweest. De afgelopen jaren is de investering in cybersecurity onderzoek steeds verder teruggelopen, tot ongeveer 1 miljoen euro
per jaar.’ De hoogleraren zien in het buitenland diverse van deze initiatieven. Deze zorgen mogelijk dat er in Nederland een ‘braindrain’ ontstaat,
omdat er in andere landen nieuw hoogopgeleid personeel nodig is, dat geworven wordt onder medewerkers van Nederlandse universiteiten.

Kennispositie strategisch belangrijk

Van de in de miljoenennota uitgetrokken 26 miljoen gaat er niets naar de academische wereld, en hoeveel van de extra 66 miljoen van het
regeerakkoord er naar onderzoek gaat is nog niet bekend. Een goede eigen kennispositie is volgens de hoogleraren van strategisch belang,
de capaciteit om zelf nieuwe generatief cybersecurity-experts op te leiden is nodig om een autonome belangenafweging te maken.

6 miljoen per jaar nodig

De hoogleraren doen in hun noodplan enkele voorstellen om de kennispositie van Nederland op gebied van cybersecurity te behouden.
Om deze uit te kunnen voeren is een fonds van 60 miljoen euro nodig voor een periode van 10 jaar. De voorstellen behelzen onder meer
een competitie van promotietrajecten en postdocs ten behoeve van onderzoekers in tijdelijke dienst, een gerichte ondersteuning
van vaste staf, waaronder assistent hoogleraren, om sterke onderzoeksgroepen te bouwen en de vorming van een ‘pool’ van cybersecurity experts,
om academische en operationele kennis te laten circuleren tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: Binnenlandsbestuur.nl, 30 oktober 2017
[/intro]