Normenkader Integriteit

Webinar Normenkader integriteit

In de Key2Control software de soft-controls aantoonbaar verantwoorden als onderdeel van management control

Het begrip integriteit gaat over houding en gedrag, morele waarden en normen en daarmee samenhangende regels binnen jouw organisatie. Dat is een mooie definitie maar hoe pak je dit thema nu beet om het zichtbaar, beheersbaar en aantoonbaar te maken?

Normenkader integriteit voor gemeenten in Key2Control software 

Key2Control heeft een eigen normenkader integriteit ontwikkeld. Dit normenkader is voorzien van voorgedefinieerde kennis die nodig is om interne beheersing van integriteit inzichtelijk te maken en verbeteringen aan te tonen. Die kennis is gestructureerd in de vorm van normvereisten, aandachtspunten, werkinstructies en alle beheers- en verbetermaatregelen die nodig zijn om je als organisatie te kunnen verantwoorden. Hiermee kan elke gemeente het thema integriteit op de ambtelijke en bestuurlijke agenda zetten én houden omdat het structureel geborgd wordt in de organisatie.
Omdat het normenkader de vertaalslag is vanuit wet- en regelgeving naar uitvoeringskaders, scheelt dat veel van het zogenaamde monnikenwerk. Een gemeente hoeft dus niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden en al deze kennis zelf te vergaren, te interpreteren, te onderhouden en te vertalen naar de juiste context van de eigen organisatie.

En niet te vergeten, integriteit dekt voor een groot deel de soft controls af die naast de hard controls de balans vormen in het intern beheersingsproces. Daar komt bij dat het door ons opgestelde normenkader in het kader van de financiële rechtmatigheid ruimschoots tegemoet komt aan het toetsingscriterium misbruik en oneigenlijk gebruik. Als de accountant vraagt wat voor dit toetsingscriterium zoal aan maatregelen getroffen zijn, dan kan voor soft controls verwezen worden naar de resultaten voortkomend uit dit normenkader.

Meer weten?

Key2Control is een 100% Nederlands softwarebedrijf dat al bijna 10 jaar oplossingen ontwikkelt waarmee gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, veiligheidsregio’s en rijksdiensten aantoonbaar verantwoording kunnen afleggen over uiteenlopende bedrijfsprocessen.
We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde oplevert. 

Bekijk ook dit artikel over integriteit >>