Privacywaakhond AP heeft fors meer personeel nodig

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 2,5 tot 3,5 keer meer voltijdmedewerkers nodig om taken uit te kunnen voeren en te voldoen aan nieuwe bevoegdheden. Met name het toezichthouden en de controle op de naleving van regels stijgen enorm als 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Europees van kracht is.

Vanaf dan moet er onder meer internationaal worden samengewerkt rondom de afhandeling van meldingen en klachten. Op grond van de AVG krijgen bedrijven en organisaties dan meer en zwaardere verplichtingen opgelegd rondom datagebruik en privacy. Dat betekent dat het aantal taken van de toezichthouder ook groeit. Zo legt de nieuwe wet bijvoorbeeld meer nadruk op de ‘accountability’ van bedrijven en organisaties.

Zij moeten met documenten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG, ook wel bekend als de GDPR, te voldoen. Ze zijn in een aantal gevallen bijvoorbeeld verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. De AP moet gaan controleren of die verplichtingen en het functioneren van het interne toezicht worden nageleefd.

De AP gaat ook meer internationaal samenwerken met de andere privacytoezichthouders. ‘Op het moment dat sprake is van grensoverschrijdende gegevensverwerkingen, en een mogelijke overtreding van de wet, dan is de toezichthouder van de EU-lidstaat waar de hoofdvestiging van het bedrijf is gevestigd, bevoegd om op te treden tegen de verantwoordelijke in kwestie’, licht de AP toe.

EU-land

De toezichthouder in het EU-land waar de hoofdvestiging van het bedrijf gevestigd is, krijgt dus de leiding. Voor de AP geldt dat dus voor bedrijven die grensoverschrijdende gegevensverwerkingen doen en hun hoofdvestiging in Nederland hebben. Dat betreft dus ook klachten van burgers uit andere EU-lidstaten die klagen over een organisatie die haar hoofdvestiging in Nederland heeft. De AP zal op grond van de AVG (GDPR) en de EU-Richtlijn over gegevensverwerking in de rechtshandhaving alle klachten van burgers in behandeling moeten nemen.

270 FTE

Een extern en onafhankelijk bureau becijferde voor het ministerie van Justitie, waaronder de AP valt, hoeveel personeel er extra nodig is om aan de taken en bevoegdheden te voldoen. In verschillende scenario’s (laag-midden-hoog) zijn de verwachte werkstromen voor de invoering van de nieuwe wet doorgevoerd. Het aantal fte’s varieert van minimaal 185 tot maximaal 270. Dat betekent een groei van bijna 2,5 tot 3,5 keer ten opzichte van het huidige omvang van het personeelsleden. Binnenkort start AP met de werving van nieuw personeel. Het zoekt onder meer handhavers, toezichthouders en ict’ers.

Tijdelijk directeur

Tijdelijk directeur Bas den Hollander moet de veranderingen binnen AP in goede banen leiden. Hij is per 15 augustus  2017 voor een jaar aangesteld. Hij werkte van 1998 tot en met 2012 in verschillende functies bij de gemeente Rotterdam. Tussen 2012 en 2016 was Den Hollander zakelijk directeur van de Kunsthal Rotterdam. Zijn laatste functie bij deze gemeente was directeur van de Dienst Sport en Recreatie.

Het college van de AP bestaat uit voorzitter Aleid Wolfsen en vice-voorzitter Wilbert Tomesen. De AP zal op grond van de AVG en de EU-Richtlijn over gegevensverwerking in de rechtshandhaving alle klachten van burgers in behandeling moeten nemen. Dat betreft dus ook klachten van burgers uit andere EU-lidstaten die klagen over een organisatie die een hoofdvestiging in Nederland heeft. Alle privacytoezichthouders in de EU hebben bevoegdheden om op te treden tegen overtreders van de wet. Ze kunnen tot maximaal twintig miljoen euro aan boetes opleggen. Dat is geen doel op zich, de AP benadrukt dat het gaat om het bevorderen van de naleving van de wet.

 

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: Computable.nl, 29 augustus 2017
[/intro]