PvdA vraagt om hardere aanpak datalekken bij gemeenten

De PvdA heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om een hardere aanpak van datalekken bij gemeenten gevraagd. Aanleiding is onderzoek waaruit blijkt dat de helft van alle datalekken bij gemeenten niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld.

Verder zijn burgers bij 82 procent van de datalekken niet door hun gemeente ingelicht. Ondanks de meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar geen enkele boete opgelegd. “Hoe is het mogelijk dat de Autoriteit Persoonsgegevens op dit moment nog geen boetes heeft uitgedeeld aan gemeenten die hun informatiebeveiliging niet op orde hebben?”, stelt PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug minister Plasterk de vraag.

Ze vraagt de minister ook of hij het ermee eens is dat het huidige beleid rond informatiebeveiliging te vrijblijvend is en gemeenten harder aangepakt moeten worden om hen te motiveren aan hun verplichtingen met betrekking tot het beschermen van privacy en persoonsgegevens te voldoen. Ook wil Oosenbrug dat gemeenten burgers in het geval van een datalek met hun gegevens altijd informeren.

Eerder liet Plasterk al verschillende keren weten dat gemeenten voor hun eigen informatiebeveiliging verantwoordelijk zijn. “Deelt u de mening dat uit de onderzoeken blijkt dat gemeenten op dit punt onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, wat is volgens u de reden dat gemeenten de voorbereidingen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog niet in gang hebben gezet en wat gaat u doen om dit probleem aan te pakken?”, gaat het PvdA-Kamerlid verder. Oosenbrug stelt voor dat gemeenten een autonoom budget moeten krijgen om hun informatiebeveiliging te verbeteren en op peil te houden. De minister heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.

 

[intro textalign=”left” textcolor=”14px”]
Bron: Security.nl, 4 februari 2017
[/intro]