Samenwerking Key2Control en Fiscaliade rondom DHT

Fiscaliade en Key2Control verkennen samenwerking voor begeleiding klanten naar een nieuw convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst (DHT). 

Vanaf 1 januari 2023 is een nieuw convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst van toepassing: de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). Alle bestaande convenanten vervallen vanaf die datum. Fiscaliade en Key2Control zijn gestart met een samenwerking op het gebied van de vastlegging van het Tax Control Framework (TCF). Fiscaliade vanuit haar inhoudelijke fiscale expertise en Key2Control vanuit haar software expertise.

Bundeling van kennis, ervaring en een concrete softwareoplossing voor DHT

De bundeling van fiscaal inhoudelijke kennis en ervaring in DHT-trajecten enerzijds en softwareoplossingen voor interne beheersing in de cloud anderzijds, kan leiden tot een vruchtbare meerwaarde voor gemeenten. Met de gezamenlijke oplossing wordt invulling gegeven aan de hogere eisen die de Belastingdienst stelt aan DHT-trajecten. Deze werkwijze versterkt ook de uitvoeringskwaliteit van de fiscale organisatie. De organisatie verandert hiermee qua aanpak; van controle achteraf naar beheersing vóóraf. Zo ontstaat er ruimte voor optimalisering en een doorlopende cyclus van procesverbetering.

Gewijzigd horizontaal toezicht vraagt om een aangepaste werkwijze

Om in aanmerking te komen voor een nieuw individueel DHT-convenant moet er een aantoonbaar werkend systeem van interne beheersing, interne monitoring en externe controle (TCF) zijn. De Belastingdienst stemt de mate van toezicht af op de kwaliteit van de interne beheersing en de interne en externe controle. Daarnaast dient de organisatie periodiek haar self-assessment te herhalen en met de Belastingdienst te bespreken. Al deze wijzigingen vragen om de nodige aanpassingen binnen een organisatie. Dat is waar Fiscaliade en Key2Control vanuit hun eigen expertise in een gezamenlijk initiatief optimaal bij kunnen ondersteunen.

Fiscaliade en Key2Control

Fiscaliade is expert in fiscale advisering aan publiekrechtelijke organisaties en ondersteunt decentrale overheden met het opzetten, implementeren en borgen van een Tax Control Framework en eventueel het sluiten van een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst. Het team van betrokken en bevlogen fiscalisten van Fiscaliade levert adviesdiensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau en zijn daarbij veelal de fiscale rechterhand van zowel de fiscaal betrokken medewerkers als leidinggevenden en directie in het TCF-traject en daarbuiten.

Key2Control ondersteunt organisaties met softwareoplossingen voor interne beheersing in de cloud, zowel functioneel als inhoudelijk. Met de software kunnen organisaties hun interne beheersingsprocessen managen op het gebied van kwaliteit-, risico- en auditmanagement. Organisaties zijn dankzij de Key2Control software aantoonbaar ‘in control’ op hun bedrijfsprocessen.

Nikita Brameijer, vennoot van Fiscaliade:
“Deze verkenning tot samenwerking biedt kansen om onze fiscale analyse en uitwerking van het TCF vast te leggen in een software omgeving. De software omgeving biedt goede mogelijkheden om fiscale processtappen van het TCF te automatiseren en op te laten gaan in het bredere vraagstuk over integrale risicobeheersing.”

Arie Hartog, directeur van Key2Control:
“Dankzij de samenwerking met Fiscaliade, kunnen organisaties snel beschikken over een volwassen en professionele fiscale organisatie. Daarmee krijgen organisaties de aanzienlijke fiscale risico’s in beeld en kunnen ze deze beheersen.”

Meer weten?
Wil je meer weten over onze aanpak of wil je meer informatie over de samenwerking? Neem dan contact met ons op of met Fiscaliade.

Key2Control 085 076 15 15

Fiscaliade 088 374 55 00