Sittard-Geleen organiseert rechtmatigheidsverantwoording met Key2Control

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen heeft na een uitgebreide marktconsultatie besloten om Key2Control in te zetten voor de voorbereiding en ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording. Daarmee zet de gemeente een belangrijke stap in het opleveren van de verplichte rechtmatigheidsverklaring door het College.

 

Het college van B&W van gemeente Sittard-Geleen heeft als doel gesteld om in 2023 in de jaarrekening over het verslagjaar 2022 verantwoording af te leggen over de financiële rechtmatigheid aan de gemeenteraad in een eigen rechtmatigheidsverklaring. Aan de keuze is een gedegen voorbereidingstraject voorafgegaan. Er is intern een werkgroep Rechtmatigheid samengesteld bestaande uit de disciplines financiën en control. De werkgroep heeft een marktconsultatie gehouden. Hierbij is gekeken naar de toepasbaarheid van de aangeboden oplossingen, de brede steun met betrekking tot interne beheersing en het gebruiksgemak van de diverse oplossingen. De conclusie van de werkgroep was dat Key2Control software het meest geschikt is om de interne beheersing van de financiële rechtmatigheidsverantwoording te organiseren.

“De applicatie van Key2Control is naar onze mening op dit moment het meest compleet, beschikt over een goede koppeling met interne beheersing en oogt erg gebruiksvriendelijk waardoor volledige inzet in de organisatie mogelijk is.”

Werkgroep rechtmatigheid, gemeente Sittard-Geleen

 

Goed voorbereid op rechtmatigheidsverantwoording door structurering interne beheersing

Bart Suers, directeur publieke sector over de keuze van gemeente Sittard-Geleen: “Uiteraard zijn wij zeer blij met de conclusie van de werkgroep. De gemeente Sittard-Geleen is zich ervan bewust dat een verdere structurering van de interne beheersing noodzakelijk is om op efficiënte wijze goed voorbereid te zijn op de rechtmatigheidsverantwoording. Dat is herkenbaar in veel gesprekken die wij met gemeenten voeren op dit moment. In de Key2Control software bieden we dan ook het beste van twee werelden vanuit een integrale aanpak. Dat doen we voor een belangrijk deel door vooraf al proces- en systeemgerichte controles uit te voeren. Dat kan dankzij de kennis die is opgenomen in gestandaardiseerde normenkaders die wij in samenwerking met diverse gemeenten hebben ontwikkeld. Die kennis omvat in feite alles wat nodig is van norm, beheers- en verbetermaatregel tot en met werkinstructie. Daarnaast faciliteren we ook de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) in hun taak om transactie- en gegevensgerichte controles achteraf te kunnen uitvoeren.”

Rechtmatigheidsverantwoording verplicht vanaf verslagjaar 2022

De rechtmatigheidsverantwoording met ingang van het verslagjaar 2022 is een verplichting voor onder andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze rechtmatigheidsverklaring gaat deel uitmaken van de jaarrekening die de accountant controleert. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt te vervallen.

 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Wij geloven dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.