VIC’er Gemeente: Van ‘controleur’ naar verbinder.

Grip krijgen op financiële rechtmatigheid is een gezamenlijke effort. Het opleveren van een rechtmatigheidsverklaring is een taak voor iedereen binnen de organisatie. Gemeente Landgraaf werkt sinds 2019 gefaseerd toe naar het kúnnen afgeven van een volledige rechtmatigheidsverklaring. De VIC’er van Gemeente Landgraaf, Ruud Peters, licht toe hoe de Key2Control software zijn werk als VIC-er heeft veranderd. Welke uitdagingen waren er en wat zijn de pluspunten van het werken met Key2Control software?

Deze video laat de aanpak van Gemeente Landgraaf zien en de voordelen volgens de VIC’er worden uitgelicht.

VIC'er over aanpak rechtmatigheidsverantwoording

In 2021 organiseerden Gemeente Landgraaf en Key2Control een gezamenlijk webinar over Grip op rechtmatigheid.
Meer informatie en het webinar terugkijken:

Webinar terugkijken