Wethouder Gemeente Landgraaf deelt visie rechtmatigheidsverantwoording

Gemeente Landgraaf werkt sinds 2019 gefaseerd toe naar het kúnnen afgeven van een volledige rechtmatigheidsverklaring. Door het uitrollen van een gestandaardiseerde aanpak van interne beheersprocessen over de gehele organisatie, wil de gemeente ook verantwoording afleggen over informatiebeveiliging, privacybescherming, informatiebeheer en fiscale rechtmatigheid in een ‘in control statement’. Wethouder Christian Wilbach deelt de visie van Gemeente Landgraaf over grip op rechtmatigheidsverantwoording.

Wethouder Wilbach Landgraaf

In 2021 organiseerden Gemeente Landgraaf en Key2Control een gezamenlijk webinar over Grip op rechtmatigheid.
Meer informatie en het webinar terugkijken:

Webinar terugkijken