Webinar Grip op informatiebeheer

Sinds de invoering van de Wet open overheid (Woo) staat digitaal informatiebeheer nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda. Informatiebeheer gaat verder dan het opslaan, bewaren, beheren, ontsluiten, verspreiden, overdragen en waar nodig vernietigen van informatie. Het vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen de CISO, privacy officer, functionaris gegevensbescherming en informatieprofessional om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van digitale transformatie. Denk daarbij aan zaakgericht werken voor de Omgevingswet, de AVG in relatie tot bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, de voorbereiding op de BIO en de modernisering van de Archiefwet. Informatieveiligheid is nu een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen binnen jouw organisatie.

Waar ging het webinar over?

Tijdens dit webinar vertelden we je hoe je met de Key2Control software kunt voldoen aan artikel 16 van de Archiefwet waarin staat dat elke organisatie moet beschikken over een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer. In een tijd waarin informatie hét belangrijkste kapitaal is, kan de moderne informatieprofessional niet zonder een goed kwaliteitssysteem om de uitvoeringskwaliteit van informatie te beheersen en te verantwoorden naar de Archiefinspectie. De Key2Control software organiseert de interne beheersing, verbetering en verantwoording van informatiebeheer op een praktische wijze in de PDCA-cyclus.

Wat lieten we zien?

We hebben je een pragmatische aanpak laten zien, gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de inhoud borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We toonden hoe Informatiebeheer in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De manager bedrijfsvoering, informatiemanager, beleidsadviseur informatiemanagement, archivaris en coördinator DIV.

Na het webinar weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt inzetten als kwaliteitssysteem en de PDCA-cyclus gebruikt om informatiebeheer integraal te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere gemeenten al hebben opgedaan met het kwaliteitssysteem in de Key2Control software.
  • Best practices en tips over hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals zoals de privacy officer, functionaris gegevensbescherming en CISO.

Aanmelden Webinar Grip op informatiebeheer

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Meer achtergrondinformatie?

Lees ook onze eerder gepubliceerde artikelen: