Webinar 7 december: DHT en Tax Control Framework

Sinds 1 januari 2023 is een nieuw convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst van toepassing: de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). Alle bestaande convenanten zijn inmiddels vervallen. De manier waarop de Belastingdienst gemeenten aanspreekt en toetst op hun fiscale beheersing en verantwoording verandert hierdoor ook ingrijpend. Tijdens het webinar DHT en Tax Control Framework laten we zien hoe Key2Control ondersteunt om te voldoen aan de vereisten van de Belastingdienst in het kader van DHT. Ook vertellen we over onze ervaringen bij gemeenten die al gebruikmaken van de Key2Control software.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je de fiscale rechtmatigheid snel organiseert en binnen enkele maanden écht concrete resultaten kunt laten zien. Het nieuwe model convenant horizontaal toezicht (DHT) bepaalt de richting waarin de Belastingdienst de komende jaren gemeenten zal aanspreken en toetsen op hun fiscale beheersing. Met behulp van de Key2Control software voer jij een gedocumenteerde fiscale risicoanalyse uit, waarbij de belangrijkste fiscale risico’s (key risks) in kaart worden gebracht. Ook krijg je met behulp van de software een werkende interne beheersorganisatie (Tax Control Framework), waarbij je de mate van beheersing kunt aantonen. Zowel een proces- en systeemgerichte beheersing (vooraf) als een gegevens- en transactiegerichte benadering (achteraf).

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien van fiscale verantwoording volgens de nieuwe vereisten van de Belastingdienst. Wij hebben hiervoor, in nauwe samenwerking met onze klanten, het Tax Control Framework (TCF) ontwikkeld en opgenomen in de software. We tonen hoe fiscale rechtmatigheid in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De concerncontroller, fiscale controller, businesscontroller, domein- of teamcontroller, specialisten AO/IC en VIC. Met een focus op het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie ten behoeve van de begroting die door het College/Dagelijks Bestuur moet worden afgegeven.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt gebruiken om de fiscale rechtmatigheidsverantwoording via de PDCA-cyclus te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere organisaties al hebben opgedaan met de fiscale rechtmatigheidsverantwoording in de Key2Control software.
  • Hoe je in het Tax Control Framework slim gebruik maakt van de drie verrijkte normenkaders voor BTW & BCF, Loonbelasting en Vennootschapsbelasting.
  • Op welke manier je een fiscale risicoanalyse uitvoert die als basis dient voor verbetering en aanscherping van interne beheersmaatregelen.
  • Op welke manier je de verbijzonderde interne controle (VIC) organiseert middels gerichte auditwerkprogramma’s.
  • Hoe samenhang en inzicht ontstaan vanuit een integrale benadering.

Aanmelden webinar DHT en Tax Control Framework

Donderdag 7 december
11.00-12.00 uur

Meer weten?

Wil je meer weten over DHT, het Tax Control Framework én de beproefde kant-en-klare ondersteuning die Key2Control levert?